Kleinere klas helpt leerling met gedragsproblemen
praktijk
vo

Kleinere klas helpt leerling met gedragsproblemen

In de dependance van het Matrix Lyceum in Drachten is een klaslokaal ingericht voor maximaal tien havo- en vwo-leerlingen uit de onderbouw. In een drukke klas kwamen deze leerlingen niet tot hun recht. Zij volgen nu het normale lesrooster in een apart leslokaal en krijgen meer begeleiding dan in het reguliere onderwijs.

  • Deze video kan worden embed

Openbare Scholengemeenschap Singelland in Drachten en expertisecentrum RENN4 zijn op het Matrix Lyceum in het schooljaar 2017/2018 begonnen met de specifieke ondersteuning van een aantal leerlingen op het gebied van leren en gedragsproblemen. Veel van deze leerlingen hebben kenmerken van autisme. Een reguliere school is voor deze leerlingen geen optie en zij passen ook niet in het speciaal onderwijs. Op het Matrix Lyceum krijgen ze passend onderwijs op havo- en vwo-niveau.

Hetzelfde lesrooster

Leerlingen volgen hetzelfde lesrooster als leerlingen van het Singelland Drachtster Lyceum, alleen beginnen zij een half uur later. Deze tijd gebruikt de leraar om te peilen hoe de leerlingen in hun vel zitten. Is er iets in de thuissituatie of voor schooltijd voorgevallen wat extra aandacht nodig heeft? Andere punten waar de school rekening mee houdt:

  • De groepsleraar blijft de hele dag bij zijn leerlingen.
  • De leerlingen wisselen niet van lokaal.
  • De vakleraren komen naar het kleine leslokaal.
  • De lunchpauze is in hetzelfde gebouw.
  • Aan het begin van elk schooljaar bespreekt de groepsleraar de gedragsregels tijdens de lunch.
  • Tijdens de wiskundelessen ondersteunt een extra leraar de onderbouwleerlingen. Zij werken dan in een aparte ruimte.
  • Na de lessen krijgen de leerlingen huiswerkbegeleiding.

Voordelen van kleine klassen

Het werken met een kleine groep heeft als voordeel dat leraren leerlingen vaker per les individueel kunnen begeleiden. De leerlingen in de kleinere klas zijn een stuk rustiger en geconcentreerder aan het werk dan in een reguliere klas. De begeleiding is intensiever. Samenwerken is voor deze leerlingen vaak lastig, maar door goede begeleiding leren de leerlingen elkaar te helpen. Samen lossen ze problemen op. En de leerlingen krijgen nieuwe inzichten, zowel vaktechnisch als sociaal.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.