Passend arrangeren: regulier en speciaal basisonderwijs bieden samen onderwijs op maat
praktijk
po so

Passend arrangeren: regulier en speciaal basisonderwijs bieden samen onderwijs op maat

Talentencampus Venlo biedt onderwijs op maat op een bijzondere manier aan.  De school voor regulier en speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs durft over de eigen grenzen heen te kijken. Zo kan een leerling die zijn stamgroep in het reguliere basisonderwijs heeft voor een bepaald vak onderwijs volgen in het speciaal onderwijs én omgekeerd: passend arrangeren. In de video volgen we Timo, een leerling in groep 5 van het regulier onderwijs, die maatwerk krijgt aangeboden voor rekenen.

 • Embedcode

Elke leerling op Talentencampus Venlo heeft een stamgroep binnen het regulier, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (clusterscholen). Binnen deze groep heeft elke leerling een eigen leerlijn. Leerlingen als Timo volgen daarnaast een passend arrangement: ze krijgen maatwerk aangeboden voor bepaalde delen van het curriculum. Het passende arrangement wordt ontwikkeld in overleg met ouders en de leraren van het reguliere en het speciaal basisonderwijs.

Passend arrangeren in de praktijk

Hoe ziet zo’n schooldag van Timo er nou uit? Eigenlijk volgt hij alle vakken in zijn stamgroep in het regulier onderwijs. Alleen de rekenles, zowel de instructie als de verwerking, volgt hij in een sbo-groep. Is het tijd voor de rekenles? Dan gaat hij zelfstandig met zijn werkboekjes naar de sbo-groep. Na afloop neemt hij zijn werkboekjes mee terug naar de reguliere klas en werkt vervolgens tijdens het zelfstandig werken aan zijn eigen taken voor rekenen. Zo ziet de leraar van het basisonderwijs ook waar Timo mee bezig is en hoe dit verloopt. Ieder half jaar evalueert de leraar van de stamgroep samen met de intern begeleider de vorderingen. En bekijken ze of Timo weer verder kan met het rekenprogramma in zijn reguliere groep of toch de rekenles in de sbo-groep blijft volgen

Hoe werkt passend arrangeren?

Bij Talentencampus Venlo passen ze passend arrangeren toe in 3 stappen:

Voorbereiding

Verwachtingen helder krijgen is van belang om passend arrangeren te laten slagen. Dat begint met een goede voorbereiding:

 1. De leraar meldt de leerling aan voor passend arrangeren bij de intern begeleider
 2. De aanvraag voor een passend arrangement voor het speciaal basisonderwijs wordt voorbereid door de leraar en ondersteund door de intern begeleider
 3. De intern begeleider van het basisonderwijs en  van het sbo bekijken samen welke mogelijkheden ze kunnen bieden 
 4. De leraar van de stamgroep van de leerling wordt erbij betrokken
 5. De intern begeleider en leraar gaan in gesprek met de ouders
 6. De leraar bespreekt de aanpak met de leerling  

Start van het passend arrangement

 1. De leerling start in het sbo
 2. De leraar van sbo heeft overleg met de eigen intern begeleider van het sbo

Periodieke evaluatie

 1. De leraar evalueert het arrangement na zes weken en geeft een terugkoppeling aan de ouders
 2. Dan is er een leerlingbespreking met alle betrokkenen
 3. Tot slot vindt er een evaluatie plaats met de ouders en de leerling om te kijken of hij weer op niveau zit, of dat het arrangement wordt voortgezet

Voordelen van passend arrangeren

Door het toepassen van passend arrangeren blijven leerlingen deel uitmaken van een stamgroep. Hebben ze extra ondersteuning nodig? Dan krijgen ze geen aparte behandeling in hun eigen groep, maar kunnen terecht in een kleine groep met leerlingen van hetzelfde niveau. Ze kunnen daar in een ander tempo leren, krijgen meer uitleg en begeleiding van de leraar en kunnen meer oefenen.

Ervaringen zijn positief

De vader van Timo is enthousiast over het passend arrangement dat zijn zoon volgt. Timo is vrolijker en meer ontspannen is sinds hij het maatwerkprogramma volgt. Hij is zelf als ouder goed op de hoogte is door de diverse overlegmomenten. Timo zegt dat hij het heel fijn vindt om in een kleine groep extra uitleg te krijgen. En de leraren ervaren dat het plezierig is om gebruik te maken van elkaars expertise en leerlingen de beste ondersteuning te bieden door goed samen te werken.

Verder lezen

Wil je meer weten over passend arrangeren of passend onderwijs? Lees dan een van onderstaande artikelen:

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.