Passend onderwijs in de praktijk
praktijk
po so

Passend onderwijs in de praktijk

Op Talentencampus Venlo en de basisscholen de Hasselbraam en De Fontein bieden ze onderwijs op maat aan leerlingen met speciale leerbehoeften. In onderstaande video’s is te zien hoe ze dat aanpakken en wat dat oplevert. Drie voorbeelden van goed passend onderwijs in de praktijk.

 • Deze video kan worden embed

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Op Talentencampus Venlo zitten leerlingen in een stamgroep van het regulier, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (clusterscholen) en volgt iedere leerlingen een eigen leerlijn. Leerlingen zoals Timo – uit bovenstaande video – volgen daarnaast een passend arrangement met maatwerk voor bepaalde delen van het curriculum. Het passende arrangement wordt ontwikkeld in overleg met ouders en de leraren van het reguliere en het speciaal basisonderwijs.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Talentencampus Venlo organiseert passend arrangeren in 3 stappen:

De voorbereiding

 1. De leraar meldt de leerling aan voor passend arrangeren bij de intern begeleider
 2. De aanvraag voor een passend arrangement voor het speciaal basisonderwijs wordt voorbereid door de leraar en ondersteund door de intern begeleider
 3. De intern begeleider van het basisonderwijs en van het sbo bekijken samen welke mogelijkheden ze kunnen bieden 
 4. De leraar van de stamgroep van de leerling wordt erbij betrokken
 5. De intern begeleider en leraar gaan in gesprek met de ouders
 6. De leraar bespreekt de aanpak met de leerling  

Start van het passend arrangement

 1. De leerling start in het sbo
 2. De leraar van het sbo heeft overleg met de eigen intern begeleider van het sbo

Periodieke evaluatie

 1. De leraar evalueert het arrangement na zes weken en geeft een terugkoppeling aan de ouders
 2. Dan is er een leerlingbespreking met alle betrokkenen
 3. Tot slot vindt er een evaluatie plaats met de ouders en de leerling om te kijken of hij weer op niveau zit, of dat het arrangement wordt voortgezet

De voordelen van deze aanpak

Leerlingen kunnen door deze aanpak deel blijven uitmaken van hun stamgroep. Hebben ze extra ondersteuning nodig? Dan krijgen ze geen aparte behandeling in hun eigen groep, maar kunnen ze terecht in een kleine groep met leerlingen van hetzelfde niveau. Ze kunnen daar in een ander tempo leren, krijgen meer uitleg en begeleiding van de leraar en kunnen meer oefenen.

 • Deze video kan worden embed

Alle leerlingen zijn welkom

Basisschool De Fontein Oranjestaat in Westerhaar wil alle leerlingen welkom heten en biedt passend onderwijs omdat de school het belangrijk vindt dat leerlingen in de buurt van hun huis naar school kunnen gaan. In bijna alle klassen zitten leerlingen met speciale behoeften, en in alle groepen is daar veel zorg en aandacht voor. In de bovenstaande video is te zien hoe leerlingen Koen en Sem worden begeleid in een reguliere klas.

 • Deze video kan worden embed

Meedoen in het reguliere onderwijs

De leerlingen in de integratieklas op basisschool de Hasselbraam in Deurne krijgen les van een leraar uit het speciaal onderwijs en van een leraar uit het reguliere onderwijs. De leerlingen kunnen zo, waar mogelijk, meedoen in het reguliere onderwijs. De voordelen daarvan zijn dat leerlingen leren omgaan met kinderen die bijvoorbeeld een beperking hebben. En voor leerlingen die anders naar het speciaal onderwijs zouden gaan, is er het voordeel dat zij in hun eigen buurt naar school kunnen gaan en zoveel mogelijk kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en idee├źn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.