praktijk
po

PBS In de Wijk: samenwerken aan een veilig wijkklimaat op school en in de buurt

De gemeente Rotterdam is in september 2015 gestart met het project Positive Behavior Support (PBS) In de Wijk. Verschillende organisaties in de wijk Crooswijk werken samen met ouders en wijkbewoners aan een positief en veilig wijkklimaat. School en andere organisaties die met dezelfde kinderen werken starten samen met PBS In de Wijk.

 • Embedcode

Positive Behavior Support, afgekort PBS, is een doeltreffende aanpak die ontwikkeld is voor scholen. Bij deze aanpak benader je leerlingen positief en op een eenduidige manier. Zoals leerlingen zich op school gedragen, gedragen zij zich ook in de wijk. Dit was de aanleiding voor de gemeente Rotterdam om PBS in de wijk toe te passen. Door de samenwerking tussen school en buurtorganisaties is de aanpak veel effectiever.

Hoe werkt PBS In de Wijk?

Op school krijgen leerlingen naast les in rekenen en taal ook les in positief gedrag. In deze lessen spelen leerlingen situaties na waarin ze oefenen met het laten zien van positief gedrag.

Voorbeelden van PBS In de Wijk oefeningen zijn:

 • Hoe los je een ruzie op?
 • Welk gedrag wordt er verwacht als je leraar het stiltesignaal laat zien?
 • Hoe gedraag je je in de kleedruimte van de gymzaal?

Als leraar kijk je wat er goed gaat en benadruk je dat op een positieve manier. De kracht van het oefenen van positief gedrag is dat de leerlingen dit gedrag steeds meer als vanzelfsprekend beschouwen. Niet alleen vertellen maar ook voordoen, visualiseren en oefenen zorgen dat de leerlingen het beter onthouden.

Door PBS vervolgens op school én in de wijk toe te passen is het een effectieve aanpak. Organisaties die in Rotterdam bij het project betrokken zijn variëren van een woningbouwvereniging tot de opvoedwinkel en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij gebruiken dezelfde aanpak als op de school en merken dat dit elkaar versterkt.

Tips voor PBS In de Wijk:

 • Geef geen niet-boodschap: Zeg niet: ‘Niet rennen’, maar: ‘Loop rustig’.
 • Geef aandacht aan wat goed gaat en bevestig dat met een compliment.
 • Leer het gewenste gedrag actief aan en geef zelf het goede voorbeeld.

Effecten van PBS In de Wijk

Zowel school als de betrokken organisaties zijn positief over de aanpak van PBS In de Wijk. Een leerling vertelt dat de lessen in positief gedrag grappig en leuk zijn. Het is fijn om complimenten te krijgen. Het is goed voor leerlingen om te weten wat er verwacht wordt op school én daarbuiten en dat deze verwachting overeenkomen. De verbinding tussen school en wijk is belangrijk en wordt sterker door inzet van PBS. Door succes met elkaar te delen ontstaat energie en animo om nog meer samen op te trekken. De aanpak verspreidt zich als een olievlek in de wijk.

Starten met PBS In de Wijk?

 • Begin klein met buurtorganisaties en met dezelfde kinderen werken. Klein beginnen is een belangrijke succesfactor.
 • Sta stil bij grote en kleine successen die je behaalt.
 • Wees tevreden met iedere stap in de gewenste richting.
 • Bedenk dat wat je aandacht geeft, groeit.

Meer informatie

Wil je meer weten over Positive Behaviour Support?

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.