Leraar24 logo
Hoe integreer je so en sbo op school?
praktijk
po
so

Hoe integreer je so en sbo op school?

Prisma is een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs, cluster 3 en cluster 4, en speciaal basisonderwijs. Leerlingen van so en sbo zitten samen in één groep. Door de heterogene samenstelling leren leerlingen veel van elkaar. Ook leraren leren van elkaar. Door de samenwerking van so met sbo is er een bundeling van expertise. Deze bundeling biedt meer mogelijkheden voor een goede afstemming op de individuele onderwijsbehoefte van leerlingen.

  • Embedcode

De drie verschillende scholen zaten al langere tijd onder één dak. Dat gaf de mogelijkheid voor het delen van expertise. Na verloop van tijd ontstond de behoefte om de drie aparte scholen te integreren om nog beter onderwijs op maat te geven. Veel leerlingen hebben een overlappende onderwijsbehoefte waardoor je zorg efficiënt kunt inzetten.

Leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften zitten bij elkaar in één groep. Door de diversiteit leren leerlingen van elkaar. Leerlingen met zwakke taalontwikkeling pikken bijvoorbeeld veel op van leerlingen met een grote woordenschat. Ook leren kinderen sociale vaardigheden van elkaar. Dit werkt beter in een heterogene samenstelling en geeft ruimte aan de leraar.

Schooljaar in periodes van vijf maanden

Elk schooljaar op Prisma bestaat uit twee periodes van vijf maanden. De school bespreekt met de ouders en de leerling aan het einde van de periode de resultaten. Als blijkt dat een leerling meer groeikansen heeft in een andere groep, dan is dit een moment om van groep te wisselen.

Specifieke zorg in de stergroep

Naast stamgroepen heeft Prisma twee stergroepen. Een stergroep is een kleine groep leerlingen met een specifieke of complexe ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld leerlingen met een meervoudige beperking. In deze stergroepen zitten alleen leerlingen van het so of alleen het sbo. Vanwege de complexe ondersteuningsbehoefte zijn dit bewust geen gemengde groepen.

In deze stergroepen werken de leraren nauw samen met het expertisecentrum De Klim-op van Philadelphia. Leerlingen van de Klim-op doen gedeeltelijk mee aan het onderwijsprogramma. Hierbij is een begeleider van De Klim-op aanwezig.

Talent ontdekken door talentmiddag

Twee keer per week organiseert de school een groepsoverstijgende sportief-creatieve talentmiddag. In het onderwijs ligt de nadruk vaak op cognitie terwijl tijdens talentmiddagen leerlingen andere talenten kunnen laten zien.

De leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten tijdens de talentmiddagen:

  • Creatieve activiteiten, zoals schilderen
  • Technische activiteiten, zoals ict
  • Expressieve activiteiten, zoals dans en drama
  • Culturele activiteiten, zoals bezoek aan een museum
  • Groene en sportieve activiteiten, zoals werken op de kinderboerderij en de schooltuin.

Samenwerken met de zorg en jeugdhulp

De leerlingen van Prisma hebben een complexe hulpvraag. Tijdens schooltijd hebben zij extra zorg, hulp, begeleiding en behandeling nodig. De samenwerking van Prisma met de zorg en de jeugdhulp is dan ook van belang voor een goede integratie van het sbo en het so. Leerlingen krijgen de benodigde rust en de kwalitatief goede zorg die zij nodig hebben om het onderwijs te volgen. Bijvoorbeeld de praktijk voor logopedie en fysiotherapie, het Centrum voor Jeugd en Gezin en GGZ-instellingen zijn op de school aanwezig. De samenwerking is vanzelfsprekend door het werken met  gezamenlijke doelstellingen en een dagelijkse afstemming hiervan.

Prisma werkt ook intensief samen met ouders. Een leerling is eigenaar van zijn leertraject. De leerling geeft aan wat hij wil bereiken in een gesprek met de leraar en ouder(s). De aard van deze gesprekken hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Onderwerpen

Onderwijsvisie

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen