Hoe integreer je so en sbo op school?
praktijk
so

Hoe integreer je so en sbo op school?

Prisma is een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs, cluster 3 en cluster 4, en speciaal basisonderwijs. Leerlingen van so en sbo zitten samen in één groep. Door de heterogene samenstelling leren leerlingen én leraren veel van elkaar.

  • Deze video kan worden embed

Voorheen waren het drie scholen onder één dak. Onderling werd expertise gedeeld. Dat beviel zo goed dat de behoefte ontstond de scholen te integreren, zodat er nog beter onderwijs op maat gegeven kon worden. Het voordeel hiervan is dat je zorg efficiënt kunt inzetten voor leerlingen met een overlappende onderwijsbehoefte.

Leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften zitten nu bij elkaar in één groep. Door de diversiteit leren leerlingen van elkaar. Leerlingen met zwakke taalontwikkeling pikken bijvoorbeeld veel op van leerlingen met een grote woordenschat. Ook leren kinderen sociale vaardigheden van elkaar. Dit werkt beter in een heterogene samenstelling en geeft ruimte aan de leraar.

Wisselen van groep

Een schooljaar bij Prisma bestaat uit twee periodes van vijf maanden. Aan het eind van elke periode bespreekt de school de resultaten met de ouders en de leerling. Als blijkt dat een leerling meer groeikansen heeft in een andere groep, dan is dit een moment om van groep te wisselen. Een leerling is eigenaar van zijn eigen leertraject en geeft tijdens het gesprek aan wat hij wil bereiken. Deze gesprekken zijn afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Niet alle groepen gemengd

Naast stamgroepen heeft Prisma twee stergroepen. Een stergroep is een kleine groep leerlingen met een specifieke of complexe ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld leerlingen met een meervoudige beperking. In deze stergroepen zitten alleen leerlingen van het so of alleen het sbo. Vanwege de complexe ondersteuningsbehoefte zijn dit bewust geen gemengde groepen. Ook wordt er in stergroepen nauw samengewerkt met het expertisecentrum De Klim-op van Philadelphia. Leerlingen van de Klim-op doen met hulp van een begeleider gedeeltelijk mee aan het onderwijsprogramma.

Talent ontdekken

Op de school is ook veel ruimte voor talentontwikkeling. Twee keer per week is er een groepsoverstijgende talentmiddag waarbij de nadruk niet op het cognitieve ligt, maar op het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Leerlingen kiezen tijdens de talentmiddagen uit verschillende soorten activiteiten:

  • Creatieve activiteiten, zoals schilderen
  • Technische activiteiten, zoals ict
  • Expressieve activiteiten, zoals dans en drama
  • Culturele activiteiten, zoals bezoek aan een museum
  • Groene en sportieve activiteiten, zoals werken op de kinderboerderij en de schooltuin

Meer weten?

  • Ook het regulier en speciaal onderwijs kunnen hun krachten bundelen. De Talentencampus in Venlo biedt passend onderwijs aan waarbij speciaal en regulier onderwijs elkaar versterken. 
  • Basisschool de Hasselbraam in Deurne heeft een integratieklas. Deze zorgt ervoor dat leerlingen met een s(b)o-indicatie – soms met extra zorg of ondersteuning – mee kunnen doen met het reguliere onderwijs.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.