Leraar24 logo
Professionele ruimte: de basis voor het uitoefenen van je vak
praktijk
po
vo
mbo
so

Professionele ruimte: de basis voor het uitoefenen van je vak

De professionele ruimte die je als leraar hebt om jezelf en je vak te ontwikkelen is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat zowel om de onderwijsinhoud als om didactiek, pedagogiek en organisatie. Met scholing houd je regie op je ontwikkeling, maar van collega’s kun je ook veel leren. Lees de tips over peer review.

  • Embedcode

Professionele ruimte de basis voor het uitoefenen van het lerarenberoep. Het gaat erom hoe je, samen met de collega’s in het team, het onderwijs vormgeeft. Als leraar weet je precies hoe goed onderwijs eruit ziet. Belangrijk is om professionele ruimte ook daadwerkelijk op te eisen.

Werken aan deskundigheid

Als je eenmaal voor de klas staat is het belangrijk om te blijven investeren in je ontwikkeling, individueel of samen met collega’s. Door studies, het bijwonen van lezingen en seminars, maar zeker ook door het gebruiken van je eigen deskundigheid en die van je collega’s.

Peer review: een goed gesprek over onderwijs

pl02Als je regelmatig en gestructureerd in gesprek gaat met collega’s over de onderwijspraktijk en je eigen doen en laten, spreken we van peer review. Het zijn gesprekken die veel informatie en nieuwe inzichten kunnen opleveren. Reflecteren op de lespraktijk, je ontwikkelen en vernieuwen komt de kwaliteit van je lessen ten goede. Veel scholen maken al gebruik van peer review. 

Peer review heeft vijf vormen:

  1. Collegiale en interscolaire consultatie. Hoet doel is om samen met collega’s of in een netwerk van leraren buiten de school, een probleem uit de lespraktijk op te lossen.
  2. Intervisie. Het uitwisselen van ervaringen staat centraal. Het kan erg leerzaam zijn om de verschillende beleving van jou en en je collega’s met elkaar te bespreken.
  3. Collegiale visitatie. Bij deze gespreksvorm houden de deelnemers elkaar een spiegel voor. Op basis van lesobservaties geef je feedback op vragen die de leraar in kwestie vooraf heeft gesteld. Alle deelnemers reflecteren zo op een casus en leren ervan.
  4. Collegiaal onderwijs ontwikkelen. Met een collega bepaal je een onderwerp dat je wilt aanpakken en verbeteren. Zo kun je samen ideeën ontwikkelen voor beter onderwijs. Lessenstudie is een voorbeeld van een goed uitgewerkte methodiek om dit te doen. Hierbij wissel je een lesbezoek af met het gezamenlijk voorbereiden van een les. Dit doe je met een kleine groep leraren volgens een vaste cyclus.
  5. Interscolaire visitatie. Uitwisselen van kennis met collega’s van andere scholen, bijvoorbeeld door eerst (met een leidinggevende) elkaars lessen te observeren. Daarna kan de groep reflecteren en feedback geven.

Meer weten over ontwikkeling van jezelf of je vak?

Kijk op de website van het LerarenOntwikkelFonds

Lezen hoe andere leraren hun professionele ruimte pakken? 

Lees deze artikelen op Leraar24:

Onderwerpen

Leiderschap

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Beschrijving
Learning and Instruction, 20 (6), 533?548.
Auteur(s)
Bakkenes, I., Vermunt, J. D., & Wubbels, T.
Jaar
2010

Beschrijving
De Onderwijsraad vindt dat er een ander perspectief nodig is op het begrip professionele ruimte, waarbij ‘enkelvoudige’ beleidsvorming en -implementatie verruild wordt voor een integrale beleidsvorming en -implementatie. Deze integrale benadering wordt gevonden in het concept handelingsvermogen.
Auteur(s)
Onderwijsraad
Jaar
2016

Leraar24 is een samenwerking tussen