praktijk
mbo

Leesvaardigheid toekomstige opvoedkundigen verbeteren

De leesvaardigheid van mbo-studenten die een opvoedkundige opleiding volgen, moet verbeteren om een belangrijke bijdrage te leveren aan de taalontwikkeling van kinderen en jongeren. Leesvaardigheid is belangrijk voor de taalontwikkeling. Wie goed kan lezen, wordt taalvaardiger, krijgt een grotere woordenschat en kan beter spreken en schrijven. Leraren kunnen op verschillende manieren aan leesbevordering doen.

  • Embedcode

Studenten van de mbo-opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) lezen zelf vaak te weinig om later in hun beroep kinderen en ouders tot (voor)lezen aan te zetten. De leesvaardigheid blijft daardoor nog wel eens achter.

Thea Nabring van het ROC A12 in Velp doet veel aan leesbevordering bij haar leerlingen van de opleiding tot onderwijsassistent. Ze merkt dat ze de leerlingen moet aanmoedigen zodat ze het nut van lezen inzien én het leuk vinden. Vooral tijdens hun stage zien leerlingen in dat ze het goede voorbeeld moeten geven. Nabring adviseert om de leerlingen zelf een boek te laten kiezen en niet te werken met een verplichte boekenlijst.

Bouwstenen voor leesbevordering

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft CINOP het project Bouwstenen voor leesbevordering uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling van het project is dat leerlingen beter en met meer plezier gaan lezen, zodat de leesvaardigheid verbetert. Ten tweede moeten zij zich kunnen inzetten voor leesbevordering in de kinderopvang en het onderwijs. Er is zeker een relatie tussen het eigen leesplezier en de beroepscompetentie leesbevordering. Wanneer je zelf weet wat het met je doet als je leest, ben je ook vaardiger en gemotiveerder om dat over te brengen aan de kinderen met wie je werkt.

Tien bouwstenen om leesvaardigheid te verbeteren

Het project Bouwstenen voor leesbevordering omvat tien bouwstenen of deelprojecten. Deze bouwstenen vormen een samenhangend geheel van interventies voor leesbevordering en lezen. De bouwstenen zijn ontwikkeld in samenwerking met onder meer mbo-scholen en bibliotheken. Voor leraren is er een uitgebreide handleiding. Daarnaast zijn er lessuggesties, compleet met materialen, en uitgewerkte modules rond een thema zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. De leermiddelen en materialen die in het kader van het project zijn ontwikkeld zijn gratis op Leesplan te vinden.

Meer goede voorbeelden zijn de vinden in de brochure rond het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen en het rapport Stilte, wij lezen hier.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.