Leraar24 logo
Wat betekent speciaal onderwijs op een cluster 4-school?
praktijk
so

Wat betekent speciaal onderwijs op een cluster 4-school?

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Omdat er veel verschillen bestaan is het speciaal onderwijs oorspronkelijk in vier clusters verdeeld. De indeling van de clusters wordt gedaan op basis van de problematiek van de leerlingen. Een leerling met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek gaat naar een cluster 4-school.

Cluster 4-scholen zijn geschikt voor leerlingen:

  • met gedragsproblemen of een psychische stoornis.
  • met bovenstaande problemen, maar verbonden aan een pedologisch instituut, waar ze hulp bieden aan kinderen met ingewikkelde leer-, gedrags- of emotionele problemen.
  • verbonden aan gesloten jeugdinrichtingen waarbij de jongeren leerplichtig zijn

Op een cluster 4-school zitten leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Het reguliere onderwijs is vaak niet geschikt voor deze leerlingen. Er zijn cluster 4-scholen voor leerlingen van 5 tot 20 jaar. Omdat leerlingen gedragsproblemen hebben, richt de school zich vooral op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De school biedt veel structuur en leert leerlingen om te gaan met hun problemen. Omdat iedere leerling zijn eigen achtergrond en problemen heeft, is individuele aandacht belangrijk en zijn de groepen klein.

Rust en duidelijkheid

Pedologisch-Instituutscholen (PI-scholen) zijn scholen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen waarbij de school verbonden is aan het instituut. Deze leerlingen redden het niet op een reguliere school, omdat ze in zichzelf gekeerd zijn en niet goed in een groep functioneren. Dit zijn leerlingen die (faal)angstig zijn, maar ook leerlingen die moeite hebben met communiceren, last hebben van depressie of stoornissen binnen het autistisch spectrum.
Naast didactiek staat op een PI-school ook de pedagogiek centraal. Leerkrachten besteden extra aandacht aan het leren omgaan met beperkingen. De school is daarbij gericht op het stimuleren van samenwerking, concentratie, zelfstandig werken en communicatie. Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijke elementen op deze scholen.

Verbonden aan een gesloten jeugdinrichting

In een gesloten jeugdinrichting verblijven minderjarige jongeren die worden opgevoed en behandeld op basis van justitiële maatregelen. Als zij leerplichtig zijn, krijgen zij onderwijs binnen de inrichting. Een school voor speciaal voortgezet onderwijs in de regio kan dat verzorgen. De leerlingen blijven intern, maar school behoort tot het vaste dagprogramma. Voordat een leerling onderwijs kan volgen, vindt er een intake-onderzoek plaats om te bepalen welk niveau hij heeft. De concrete invulling van de lessen hangt af van factoren als leeftijd, capaciteiten en interesses.

Meer weten?

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Gedragsproblemen


Maria Tatakhan | 1 juli 2021

Beste heer/mevrouw,

Hoi ik ben Maria een ben op zoek naar een goede cluster 4 school voor mn zoon Elijah in de buurt van Vleuten/Utrecht. Hij heeft symptomen van autisme. Kunt u mij hier in helpen? Groeten Maria.


Maria Tatakhan | 1 juli 2021

Beste heer/mevrouw,

Hoi ik ben Maria een ben op zoek naar een goede cluster 4 school voor km’n zoon Elijah in de buurt van Vleuten/Utrecht. Hij heeft symptomen van autisme. Kunt u mij hier in helpen? Groeten Maria.


Maria Tatakhan | 1 juli 2021

Beste heer/mevrouw,

Hoi ik ben Maria een ben op zoek naar een goede cluster 4 school voor km’n zoon Elijah in de buurt van Vleuten/Utrecht. Hij heeft symptomen van autisme. Kunt u mij hier in helpen? Groeten Maria.


Maria Tatakhan | 1 juli 2021

Beste heer/mevrouw,

Hoi ik ben Maria een ben op zoek naar een goede cluster 4 school voor m’n zoon Elijah in de buurt van Vleuten/Utrecht. Hij heeft symptomen van autisme. Kunt u mij hier in helpen? Groeten Maria.


praktijkonderwijs.startpagina.nl | 30 september 2015

Beste, kijk voor speciaal middelbaar onderwijs eens op http://praktijkonderwijs.startpagina.nl


Senna | 7 december 2013

Beste mevrouw en meneer onze zoon moet naar een vso cluster 4 . Vanwege gedragsproblemen. Geven ze op die scholen ook op vmbo-t havo nivo les


Patricia | 21 mei 2013

hallo ik ben Patricia moeder van Nemo heeft een cluster 4 aan vraag vanuit het regulier onderwijs gekregen! waar vind ik in de buurt van IJsselstein(UT) een goeden school voor onze zoon! vriendelijke gr. Patricia


Marcel Verkouter | 13 november 2012

Geachte heer/mevrouw, Onze zoon moet naar een cluster 4 school vanwege zijn ADHD, kunt U mij vertellen wat een goede cluster 4 school in de buurt van Zwijndrecht is met een dagbehandeling? Groeten Marcel Verkouter

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen