Leraar24 logo
Wat betekent speciaal onderwijs op een cluster 4-school?
praktijk
so

Wat betekent speciaal onderwijs op een cluster 4-school?

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Omdat er veel verschillen bestaan is het speciaal onderwijs oorspronkelijk in vier clusters verdeeld. De indeling van de clusters is op basis van de problematiek van de leerlingen. Een leerling met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek gaat naar een cluster 4-school.

Onder cluster 4 vallen scholen voor leerlingen:

  • met gedragsproblemen of een psychische stoornis
  • met bovenstaande problemen, maar verbonden aan een pedologisch instituut
  • verbonden aan gesloten jeugdinrichtingen waarbij de jongeren leerplichtig zijn (justitie en jeugdzorg)

Cluster 4-scholen

Op een cluster 4-school zitten leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen zoals autismespectrumstoornis (ASS), ADHD of een angststoornis. De gedragsproblemen zijn aangeboren of veroorzaakt door factoren buiten de leerling. Het reguliere onderwijs is vaak niet geschikt voor deze leerlingen. Er zijn daarom cluster 4-scholen voor leerlingen tussen de vijf en twintig jaar.

Omdat de leerlingen gedragsproblemen hebben, richt de school zich vooral op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De school biedt veel structuur en leert de leerlingen om te gaan met hun problemen. Omdat iedere leerling zijn eigen achtergrond en problemen heeft, is individuele aandacht belangrijk en zijn de groepen klein. Cluster 4-scholen maken met cluster 3-scholen deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Pedologisch-Instituutscholen

Pedologisch-Instituutscholen (PI-scholen) zijn scholen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen waarbij de school verbonden is aan het instituut. Deze leerlingen redden het niet op een reguliere school, omdat ze in zichzelf gekeerd zijn en niet goed in een groep functioneren. Dit zijn leerlingen die (faal)angstig zijn, maar ook leerlingen die moeite hebben met communiceren, last hebben van depressie of stoornissen binnen het autistisch spectrum.

Naast didactiek staat op een PI-school ook de pedagogiek centraal, waarmee de leraar extra aandacht besteedt aan het leren omgaan met beperkingen. De school is daarbij gericht op het stimuleren van samenwerking, concentratie, zelfstandig werken en communicatie. Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijke elementen op deze scholen.

Scholen verbonden aan gesloten jeugdinrichting

In een gesloten jeugdinrichting verblijven minderjarige jongeren die worden opgevoed en behandeld op basis van justitiële maatregelen. Als zij leerplichtig zijn krijgen zij onderwijs binnen de inrichting. Een school voor speciaal voortgezet onderwijs in de regio kan dat verzorgen. De leerlingen blijven intern, maar school behoort tot het vaste dagprogramma.

Voordat de leerling het onderwijs kan volgen, vindt er een intake-onderzoek plaats om te bepalen welk niveau hij heeft. De concrete invulling van de lessen hangt ook af van factoren als leeftijd, capaciteiten en interesses.

Meer weten over andere clusters in het speciaal onderwijs?

Op de website van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs vind je meer informatie over het speciaal onderwijs. Of bekijk informatie voor leraren en ouders met praktijkvoorbeelden op het Steunpunt passend onderwijs in po en vo

Bekijk praktijkvideo’s op cluster 4-scholen

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Gedragsproblemen


praktijkonderwijs.startpagina.nl | 30 september 2015

Beste, kijk voor speciaal middelbaar onderwijs eens op http://praktijkonderwijs.startpagina.nl


Senna | 7 december 2013

Beste mevrouw en meneer onze zoon moet naar een vso cluster 4 . Vanwege gedragsproblemen. Geven ze op die scholen ook op vmbo-t havo nivo les


Patricia | 21 mei 2013

hallo ik ben Patricia moeder van Nemo heeft een cluster 4 aan vraag vanuit het regulier onderwijs gekregen! waar vind ik in de buurt van IJsselstein(UT) een goeden school voor onze zoon! vriendelijke gr. Patricia


Marcel Verkouter | 13 november 2012

Geachte heer/mevrouw, Onze zoon moet naar een cluster 4 school vanwege zijn ADHD, kunt U mij vertellen wat een goede cluster 4 school in de buurt van Zwijndrecht is met een dagbehandeling? Groeten Marcel Verkouter

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen