Inrichting van school heeft invloed op leerproces leerlingen

lerarenredactie | bijgewerkt op 05 juni 2019

De inrichting van een school en de klaslokalen kan van grote invloed zijn op het leerproces van leerlingen. Volgens architect Herman Hertzberger moet een schoolgebouw aan twee tegenstrijdige voorwaarden voldoen: enerzijds moet het een veilige omgeving bieden maar anderzijds moet het spannend, uitdagend en prikkelend zijn.
Een groot schoolgebouw

De keuze voor de architectuur en inrichting van een school houden vaak sterk verband met de onderwijsvisie. Steeds vaker stappen scholen van het traditionele model van gangen en klaslokalen af. De inrichting van een klaslokaal kan een groot effect hebben op de sfeer, de concentratie en de manier van werken. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals het kleurgebruik, de verlichting, de opstelling van tafels en meubilair en het binnenklimaat.

Binnenklimaat in klaslokalen

Het binnenklimaat in klaslokalen is van invloed op de leerprestaties van leerlingen. Onder binnenklimaat vallen naast de CO2-concentratie ook luchtvochtigheid, tocht, stof, schimmels, warmte en kou. Als dit niet in orde is, kan het leiden tot verschillende klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en irritatie aan de luchtwegen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beduidend minder fouten maken als de lokalen fors geventileerd worden dan wanneer de verse luchttoevoer minimaal is.

Kleur en licht bij inrichting van school

Het doel van kleur is om een prettige werkomgeving te creëren die niet afleidt maar ook niet te saai is. Er is geen standaard kleurrecept. Het hangt af de vorm van het lokaal en het aanwezige meubilair. Als school kun je een kleuradviseur inhuren die een kleurenplan op maat maakt. Lichtsterkte en de kleurtemperatuur kunnen een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Inrichting van schoolplein en -tuin

Het schoolplein levert een bijdrage aan de zintuiglijke, motorische, sociale en creatieve ontwikkeling. Een uitdagend schoolplein biedt voldoende mogelijkheden voor sport- en spelactiviteiten. Naast voldoende beweegmogelijkheden kan een groen schoolplein een positief effect hebben op leerlingen. Ook een schooltuin heeft veel voordelen. Met een educatieve schooltuin of een normaal schooltuintje maken leerlingen kennis met de natuur. Dit kan heel makkelijk in de vorm van de vierkante metertuin.

Inrichting van klaslokaal

De inrichting van de klas heeft invloed op het gedrag van de leerlingen. Een klas kun je zo inrichten dat het de samenwerking of zelfstandigheid bevordert. Bij de inrichting van het klaslokaal kun je bijvoorbeeld ook denken aan ruimte voor een geschikte instructieplek, logische looproutes en uitdagende speelhoeken of leerplekken.

Meer weten over de inrichting van het schoolgebouw en schoolplein?

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.