Aandacht voor relationele vorming voorkomt seksueel risicogedrag

lerarenredactie | bijgewerkt op 13 mei 2019

Op de middelbare school maken jongeren grote veranderingen mee. Ze ontwikkelen hun eigen genderidentiteit en seksuele voorkeur en doen hun eerste ervaringen op met verliefdheid, relaties en seksueel contact. Leraren kunnen een actieve bijdrage leveren aan de relationele en seksuele vorming van leerlingen en de preventie van seksueel risicogedrag.
Jongen en meisje houden elkaars hand vast

De thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit zijn kerndoelen van het onderwijs. Daarmee zijn scholen verplicht hier aandacht aan te besteden.

Doel van relationele en seksuele vorming

Relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs ondersteunt leerlingen bij hun ontwikkeling tot een persoon met respect voor zichzelf en de mensen om zich heen. De leerlingen zijn zich daarbij bewust van hun eigen en andermans normen en waarden. Op basis hiervan kunnen ze gefundeerde beslissingen nemen op het gebied van seksualiteit.

De belangrijkste thema’s bij relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs zijn:

 • Puberteit
 • Relatievorming
 • Voortplanting
 • Zwangerschap
 • Soa’s
 • Seksuele grensoverschrijding
 • Seksuele problemen
 • Anticonceptie
 • Eerste keer
 • Seksuele oriëntatie
 • Media
 • Pornografie
 • Seksueel plezier
 • Wensen en grenzen

Tips voor in de klas

 • Zorg voor een veilig klimaat: voor je leerlingen is praten over seksualiteit niet altijd makkelijk. Ze moeten het gevoel hebben dat ze vrij en open kunnen spreken. Wees niet bang dat je niet deskundig genoeg bent. Om seksuele vorming te geven is het niet nodig om seksuoloog te zijn, aan basiskennis en een open houding heb je voldoende.
 • Ga na wat je eigen normen en waarden zijn en waar jouw grens ligt. Bedenk vooraf op welke vragen je wel of geen antwoord gaat geven. Bedenk ook welke woorden wel en welke niet gebruikt kunnen worden in de les. Benadruk dat er geen eenduidige seksuele en relationele norm of waarheid is, maar dat deze verschilt per persoon.
 • Gebruik activerende werkvormen zoals een groepsgesprek, discussie of rollenspel om leerlingen actief te betrekken bij het onderwerp. Ongeïnteresseerd gedrag tijdens de lessen kan betekenen dat een leerling (nog) niet zoveel waarde hecht aan seksualiteit.

bijlagen

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.