praktijk
po
vo
mbo
so

Ontwikkel je als leraar met peer review

Wie samen met collega’s reflecteert op zijn eigen lespraktijk, blijft zich ontwikkelen als professional op een interessante en waardevolle manier. Er zijn verschillende manieren van peer review om dit in de praktijk te brengen.

  • Embedcode

In de video laten twee leraren in het vo zien hoe zij peer review toepassen. Zij doen dat met de Kijkwijzer, een app om gerichte feedback te geven.

Reflecteren op de lespraktijk met peer review

Het is belangrijk om regelmatig even stil te staan bij en na te denken over je eigen doen en laten bij de uitoefening van je vak. Dan is het fijn en waardevol als een collega je hierbij helpt. Samen het gesprek aangaan is een goede manier van reflecteren op de lespraktijk.

Gesprek met collega’s

Peer review betekent op regelmatige en gestructureerde wijze het gesprek aangaan over de onderwijspraktijk. Deze gesprekken kunnen veel informatie en inzicht bieden en daarnaast zijn ze vaak erg leuk. Je doet nieuwe ideeën en kennis op en je blijft je op een interessante en plezierige manier ontwikkelen, wat uiteindelijk terug te zien is in de lessen.

Lesobservaties

Iedere onderwijssituatie is uniek. Persoonlijke ontwikkeling, de uitwisseling van ervaringen en het zien van voorbeelden tijdens lesobservaties zijn daarom van belang. Lesobservaties geven een goede aanvulling op het gesprek en zorgen vaak voor extra diepgang, omdat de feedback op een concrete, waargebeurde situatie is gebaseerd.

Verschillende vormen van peer review

Peer review kent in ieder geval vijf verschillende vormen:

  1. Collegiale en interscolaire consultatie: het doel bij deze peer review-vorm is het oplossen van een probleem binnen de lespraktijk. Je kunt met enkele collega’s, maar ook binnen netwerken van leraren buiten jouw eigen school, het probleem bespreken.
  2. Intervisie: het uitwisselen van ervaringen staat bij deze vorm centraal. Het kan erg leerzaam zijn om de verschillende belevenissen van jou en jouw collega’s onderling te bespreken.
  3. Collegiale visitatie: de bedoeling is dat directe collega’s elkaar een spiegel voorhouden. Bij deze peer review-vorm van reflectie wordt gebruikgemaakt van lesobservaties: collega’s kijken bij elkaar in de les en geven vervolgens feedback op de punten die de ontvangende leraar vooraf zelf heeft bepaald. Het gaat hierbij om wederkerig leren: zowel de observerende als de uitvoerende leraar leert van deze activiteit.
  4. Collegiaal onderwijs ontwikkelen: met een collega overleg je hoe het onderwijs beter of anders kan worden. Gezamenlijk bepalen jullie het onderwerp. Na een lesbezoek wordt het onderwerp verder gespecificeerd en gaan jullie gezamenlijk aan de slag om ideeën te ontwikkelen om het onderwijs te veranderen.

    Een uitgebreide en methodisch goed uitgewerkte vorm is Lesson Study. Hierbij wordt lesbezoek afgewisseld met gezamenlijk voorbereiden van een les. Dit gebeurt in een kleine groep leraren volgens een vaste cyclus.

  5. Interscolaire visitatie: hierbij draait het om het uitwisselen van kennis met externen, dat wil zeggen collega’s van andere scholen die je een spiegel voorhouden. Een groep leraren (en leidinggevenden) gaat bij een (collega-)school op bezoek om te observeren bij  enkele lessen en feedback te geven.

Lees meer en bekijk video’s over peer review op leraar24.nl

Onderwerpen

Leren van elkaarPieter | 11 april 2019

Interessant om de verschillende vormen van peer reviews zo op een rijtje te zien. Zelf heb ik het idee dat de docentenkamer je eerste starthub voor peer review zou kunnen zijn. Een plek waar je als docent je goede nieuwe ideeën kunt delen en je eerste vragen stelt. Onder welke categorie zou dit volgens jullie vallen? Ik zou gokken op de eerste categorie, maar om dit consultatie te noemen klinkt ook wel direct heel gewichtig.

Groet,
Pieter
http://www.schoolteamtraining.nl

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.