Leraar24 logo
Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving
praktijk
po
vo

Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving

Als leraar ben je ook manager van je klas. Je gebruikt organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie. Zo zorg je voor een veilige omgeving waarin kinderen beter kunnen leren en waarin pestgedrag geen plek krijgt. Actieve en betrokken leerlingen leren met plezier en kunnen zich ontwikkelen.

Goed klassenmanagement zorgt ervoor dat je succesvol en opbrengstgericht les kunt geven. Als het klassenmanagement op orde is kun je veel problemen voorkomen. Het gaat onder andere om:

  • Overzicht over de klas hebben
  • Je kunt je aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen
  • je bent duidelijk, consequent en reageert evenwichtig
  • Je geeft les vanuit een visie en op een manier die bij je past

Kijk naar wat leerlingen nodig hebben

Belangrijk bij klassenmanagement is dat je rekening houdt met het groepsproces en met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerlingen hebben verschillende mogelijkheden en behoeften waardoor dat soms lastig is. Als je daar goed op inspeelt en het onderwijs goed organiseert, kunnen leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. Het is ook belangrijk dat zij leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Dat draagt bij aan meer betrokken en gemotiveerd leerlingen en zo ontstaat er een prettige werksfeer.

Zorg voor een positief werkklimaat

Als leraar ben je eigenlijk een duizendpoot. Je moet meerdere dingen tegelijk doen: nieuwe stof uitleggen, maar ook corrigerend optreden. De voortgang van de les bewaken en leerlingen individueel helpen. Zorgen voor actieve leertijd voor de leerlingen met zo min mogelijk lesonderbrekingen. Klassenmanagement richt zich niet alleen op inspelen op de leerlingen, maar ook op het creëren van een positief werkklimaat. Het helpt als je:

  • Samen met de leerlingen regels en afspraken maakt: dat geeft duidelijkheid voor jezelf en voor de leerlingen
  • Alert en consequent bent, door bij (dreigende) ordeverstoringen direct in te grijpen

Inrichting klaslokaal

Naast het klassenmanagement heeft de inrichting van het lokaal ook invloed op het werkklimaat in de klas. Hou er rekening mee dat de inrichting alle werkprocessen zo goed mogelijk ondersteunt. Dit kan door bewust te kiezen voor de plaats van instructie-, loop- en materiaalruimte.

Verder lezen

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Klassenmanagement


Natalie | 3 juli 2019

Het onderwijs is niet meer wat het geweest; welbeschouwd een zegen. De inrichting van de leeromgeving is essentieel voor geslaagd onderwijs. Een docent staat niet meer per se vooraan en de opstelling van het meubilair moet zelfstandig werken faciliteren. Dit zorgt nogal eens voor een spanningsveld tussen de moderne vereisten en de aanwezige infrastructuur.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Klassenregels
Leerlingen die de klassenregels kennen en deze naleven, kinderen die elkaar aanspreken op hun gedrag, actieve deelname tijdens de instructie, hard werken en aan het einde van de dag tijd over hebben. De leraar kan door een 'positieve controle' op gedrag zorgen dat deze elementen in zijn klas aanwezig zijn.


Inrichting leeromgeving
Het inrichten van een lokaal is een vak apart. Door het plaatsen van kasten, tafels en stoelen ontstaat er niet altijd een functionele, werkbare opstelling of een sfeervolle ruimte.


Dagelijkse instructie voor de hele groep
Elke basisschool telt tegenwoordig een aantal kinderen dat voorheen naar het speciaal onderwijs zou zijn gegaan. De tijd die een leraar heeft voor aandacht en zorg voor individuele kinderen is echter beperkt. Hoe zorg je er dan voor dat alle leerlingen aan hun trekken komen? Hoe organiseer je dat?

Leraar24 is een samenwerking tussen