praktijk
po
vo

Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving

Een leraar is de manager van zijn klas. Als manager maakt hij daarbij gebruik van organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie. Dit doet hij om de juiste voorwaarden te scheppen. Hierdoor verbeteren leerresultaten en vermindert pestgedrag. Adequaat klassenmanagement is daarbij een middel om een veilige omgeving te scheppen. Hierbij gaat het om het scheppen van een omgeving waarin leerlingen actief, betrokken, met plezier en met succes kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.

Goed klassenmanagement zorgt voor een situatie waarin de leraar succesvol en opbrengstgericht les kan geven. Doordat de leraar zijn klassenmanagement op orde heeft slaagt hij er namelijk in om problemen te voorkómen. Hij heeft hierbij overzicht over de klas. Ook kan hij daarbij zijn aandacht over meerdere dingen tegelijk verdelen. Bovendien is hij duidelijk, consequent en reageert hij evenwichtig. Hij geeft verder les vanuit een visie, en op een manier die bij hem past. Want dit is allemaal belangrijk voor inspirerend klassenmanagement.

Behoeften

Een leraar die zijn klassenmanagement op orde heeft sluit hiermee aan bij zijn groep. Hij houdt daarbij rekening met het groepsproces en met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren krijgen in hun klas te maken met leerlingen met verschillende mogelijkheden en behoeften waardoor dat soms lastig is. Hier moet de leraar op inspelen. Want als het goed is, organiseert de leraar zijn onderwijs zo dat alle leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. Het is daarbij belangrijk dat leerlingen op school leren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Want leren moeten ze zelf doen. Door leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en leerresultaat raken ze over het algemeen betrokken en gemotiveerd. Hierdoor ontstaat een prettige werksfeer.

Positief

Klassenmanagement richt zich niet alleen op inspelen op de leerlingen, maar ook op het creëren van een positief werkklimaat. Doordat de leraar samen met de leerlingen regels en afspraken maakt neemt hij vooraf beslissingen om bepaalde gebeurtenissen te voorkomen. Hiermee schept de leraar duidelijkheid voor zichzelf en voor zijn leerlingen. De leraar is daarbij alert en consequent, hij is daardoor in staat om bij ordeverstoringen of dreigende ordeverstoringen direct in te grijpen. De leraar is dus in staat om meerdere dingen tegelijk te doen: hij kan nieuwe stof uitleggen en daarnaast ook correctief optreden. Hij kan verder de voortgang van de les bewaken en tegelijk leerlingen individueel helpen. Daarnaast moet de leraar zorgen voor een maximale actieve leertijd van de leerlingen in zijn klas. Hierbij is het belangrijk dat hij zorgt voor zo weinig mogelijk lesonderbrekingen.

Inrichting klaslokaal

Naast het klassenmanagement heeft de inrichting van het klaslokaal ook invloed op het werkklimaat in de klas. Het lokaal is de werk- en verblijfsruimte voor de leraar en zijn groep leerlingen voor ongeveer vijf uren per dag. Bij de inrichting van het klaslokaal moet er daarom rekening mee gehouden worden dat de inrichting alle werkprocessen zo goed mogelijk ondersteunt. Dit kan door bewust te kiezen voor de plaats van instructie-, loop- en materiaalruimte.

Meer informatie:

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Klassenmanagement

Klassenregels
Leerlingen die de klassenregels kennen en deze naleven, kinderen die elkaar aanspreken op hun gedrag, actieve deelname tijdens de instructie, hard werken en aan het einde van de dag tijd over hebben. De leerkracht kan door een ?positieve controle? op gedrag zorgen dat deze elementen in zijn klas aanwezig zijn.


Inrichting leeromgeving
Het inrichten van een lokaal is een vak apart. Door het plaatsen van kasten, tafels en stoelen ontstaat er niet altijd een functionele, werkbare opstelling of een sfeervolle ruimte.


Dagelijkse instructie voor de hele groep
Elke basisschool telt tegenwoordig een aantal kinderen dat voorheen naar het speciaal onderwijs zou zijn gegaan. De tijd die een leerkracht heeft voor aandacht en zorg voor individuele kinderen is echter beperkt. Hoe zorg je er dan voor dat alle leerlingen aan hun trekken komen? Hoe organiseer je dat?Natalie | 3 juli 2019

Het onderwijs is niet meer wat het geweest; welbeschouwd een zegen. De inrichting van de leeromgeving is essentieel voor geslaagd onderwijs. Een docent staat niet meer per se vooraan en de opstelling van het meubilair moet zelfstandig werken faciliteren. Dit zorgt nogal eens voor een spanningsveld tussen de moderne vereisten en de aanwezige infrastructuur.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.