Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving
praktijk
po vo

Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving

Als leraar ben je ook manager van je klas. Je gebruikt organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie. Zo zorg je voor een veilige omgeving waarin kinderen beter kunnen leren en waarin pestgedrag geen plek krijgt. Actieve en betrokken leerlingen leren met plezier en kunnen zich ontwikkelen.

© Arenda Oomen Fotografie

Goed klassenmanagement zorgt ervoor dat je succesvol en opbrengstgericht les kunt geven. Als het klassenmanagement op orde is, kun je veel problemen voorkomen. Het gaat onder andere om:

  • Overzicht over de klas hebben
  • Aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen
  • Duidelijk en consequent zijn en evenwichtig reageren
  • Lesgeven vanuit een visie en op een manier die bij je past

Kijk wat leerlingen nodig hebben

Belangrijk bij klassenmanagement is dat je rekening houdt met het groepsproces en met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerlingen hebben verschillende mogelijkheden en behoeften waardoor dat soms lastig is. Als je daar goed op inspeelt en het onderwijs goed organiseert, kunnen leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. Het is ook belangrijk dat zij leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Zo raken leerlingen meer betrokken en gemotiveerd en ontstaat er een prettige werksfeer.

Zorg voor een positief werkklimaat

Als leraar ben je eigenlijk een duizendpoot. Je moet meerdere dingen tegelijk doen: nieuwe stof uitleggen, maar ook corrigerend optreden. De voortgang van de les bewaken en leerlingen individueel helpen. Zorgen voor actieve leertijd voor de leerlingen met zo min mogelijk lesonderbrekingen. Klassenmanagement richt zich niet alleen op inspelen op de leerlingen, maar ook op het creëren van een positief werkklimaat. Het helpt als je:

  • samen met de leerlingen regels en afspraken maakt: dat geeft duidelijkheid voor jezelf en voor de leerlingen.
  • alert en consequent bent, door bij (dreigende) ordeverstoringen direct in te grijpen.

Inrichting klaslokaal

Naast het klassenmanagement heeft de inrichting van het lokaal ook invloed op het werkklimaat in de klas. Hou er rekening mee dat de inrichting alle werkprocessen zo goed mogelijk ondersteunt. Dit kan door bewust te kiezen voor de plaats van instructie-, loop- en materiaalruimte.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.