praktijk
mbo

Dugout, een project tegen voortijdig schoolverlaten

De sector Zorg en Welzijn van Aventus zet Dugout in, een project om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan.

  • Embedcode

Dugout is een tijdelijke lesopvang waarin de student zelfstandig werkt aan zijn opdrachten, maar waarin hij zo nodig begeleid en geholpen wordt bij de planning en de organisatie van het werk. Studenten die wegens ziekte, thuissituatie, probleemgedrag of overbelasting hun planning niet halen, kunnen na doorverwijzing van hun leertrajectbegeleider terecht bij Dugout. Hier kunnen zij in een gestructureerde leeromgeving werken, achterstanden wegwerken en zo hun diploma binnen de vastgestelde tijd behalen.

De duur en frequentie van Dugout wordt per student bekeken, na overleg met de student, zijn leertrajectbegeleider en de loopbaanexpert van de sector.

Onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is van 2017-2020 het onderzoek Voortijdig schoolverlaten voorkomen uitgevoerd. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking en een betere begeleiding, ook na uitval van een student. In het kader van het onderzoek zijn webapps ontwikkeld voor studenten en begeleiders. Zie ook de projectwebsite u-can-act.nl.

Onderwerpen

Zorgbeleid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.