Dugout, een project tegen schooluitval

lerarenredactie | bijgewerkt op 25 september 2016

Binnen de sector Zorg en Welzijn van Aventus wordt er gebruik gemaakt van Dugout, een project om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan.

Dugout is een tijdelijke lesopvang waarin de student zelfstandig werkt aan zijn opdrachten, maar waarin hij zo nodig begeleid en geholpen wordt bij de planning en de organisatie van het werk. Studenten die wegens ziekte, thuissituatie, probleemgedrag of overbelasting hun planning niet halen, kunnen na doorverwijzing van hun leertrajectbegeleider terecht bij Dugout. Hier kunnen zij in een gestructureerde leeromgeving werken, achterstanden wegwerken en zo hun diploma binnen de vastgestelde tijd behalen.

De duur en frequentie van Dugout wordt per student bekeken, na overleg met de student, zijn leertrajectbegeleider en de loopbaanexpert van de sector.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.