Leraar24 logo
In de Dugout werken mbo-studenten achterstand weg
praktijk
mbo

In de Dugout werken mbo-studenten achterstand weg

Op ROC Aventus kunnen studenten die dreigen een grote studieachterstand op te lopen tijdelijk naar de Dugout. Hier kunnen zij met persoonlijke begeleiding in een rustige leeromgeving gericht aan opdrachten werken, zodat ze daarna weer kunnen aansluiten bij de reguliere lessen en hun diploma kunnen halen. De school voorkomt zo dat studenten voortijdig stoppen met hun studie.

  • Embedcode

Studenten van de sector Zorg en Welzijn van Aventus die vertraging hebben opgelopen en dreigen uit te vallen, kunnen terecht bij Dugout. Samen met een loopbaanexpert van de opleiding bespreken de student en de leertrajectbegeleider hoe en hoe lang de ondersteuning moet verlopen. In de Dugout krijgt de student dan persoonlijke begeleiding en hulp met de planning en organisatie van de studie. In een rustige leeromgeving kunnen studenten zodoende hun achterstand inlopen. 

Meer behoefte aan ondersteuning vanwege corona

Studenten kunnen om verschillende redenen een achterstand oplopen. Het kan gaan om ziekte, probleemgedrag, een moeilijke thuissituatie of overbelasting. De huidige coördinator van het programma, Mely de Haas: ‘Dugout is nu vooral gericht op begeleiding bij taal en rekenen. Ook leer- en planningsvaardigheden krijgen aandacht. We merken goed dat studenten, nu we te maken hebben met corona-maatregelen, meer behoefte hebben aan ondersteuning. Daar willen we in de Dugout extra aandacht aan te besteden.’

Onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is van 2017-2020 het onderzoek Voortijdig schoolverlaten voorkomen uitgevoerd. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking en betere begeleiding, ook na uitval van een student. In het kader van het onderzoek zijn webapps ontwikkeld voor studenten en begeleiders. Zie ook de projectwebsite u-can-act.nl voor een download van de publicatie Voortijdig Schoolverlaten Voorkomen: perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid.

Meer weten?

Onderwerpen

Zorgbeleid

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen