Mbo-studenten werken vertraging weg
praktijk
Leervertraging mbo

Mbo-studenten werken vertraging weg

Op ROC Aventus kunnen studenten die een grote studievertraging dreigen op te lopen tijdelijk naar ‘Dugout’. Dit is een plek in de school waar ze onder persoonlijke begeleiding in een rustige leeromgeving gericht aan opdrachten werken, zodat ze daarna weer kunnen aansluiten bij de reguliere lessen . De school voorkomt zo dat studenten voortijdig stoppen met hun studie.

  • Deze video kan worden embed

Studenten van de sector Zorg en Welzijn van Aventus die vertraging hebben opgelopen en dreigen uit te vallen, kunnen terecht in de Dugout. Samen met een loopbaanexpert van de opleiding bespreken de student en de leertrajectbegeleider welke ondersteuning nodig is en voor hoelang. De student krijgt persoonlijke begeleiding en hulp met de planning en organisatie van de studie, zodat hij zijn vertraging kan inlopen.

Meer behoefte aan ondersteuning

Studenten kunnen om verschillende redenen een vertraging oplopen, door ziekte, probleemgedrag, een moeilijke thuissituatie of overbelasting. De huidige coördinator van het programma, Mely de Haas vertelt: “Dugout is nu vooral gericht op begeleiding bij taal en rekenen. Ook leer- en planningsvaardigheden krijgen aandacht. We merken goed dat studenten, zeker na de corona-maatregelen, meer behoefte hebben aan ondersteuning. Daar willen we graag extra aandacht aan te besteden.”

Onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is van 2017-2020 het onderzoek Voortijdig schoolverlaten voorkomen uitgevoerd. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking en betere begeleiding, ook na uitval van een student. In het kader van het onderzoek zijn apps ontwikkeld voor studenten en begeleiders. Zie ook de projectwebsite u-can-act.nl voor de publicatie Voortijdig Schoolverlaten Voorkomen: perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.