praktijk
vo
mbo

Rekenen in beeld met ffRekenen

De methode van ffRekenen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Bij deze methode wordt de tekst tot een minimum gereduceerd en zoveel mogelijk beeld als informatiebron gebruikt.

  • Embedcode

Bij functioneel rekenen gebruiken leerlingen hun rekenvaardigheid in concrete situaties. Die concrete situaties worden vooral omschreven met taal. Maar een talige context doet ook een beroep op taalvaardigheid. Kees Hoogland onderzocht of rekenopgaven met beelden beter gemaakt worden. Zijn onderzoek staat beschreven in het dossier Rekenen in Beeld.

Ruimte voor meerdere leerstijlen

FfRekenen is een rekenmethode waarbij de opgaven met beeld worden weergegeven. Bij Unic in Utrecht wordt de methode met succes ingezet om leerlingen op verschillende manieren te leren rekenen. Ook de leerlingen zelf zijn enthousiast.

De methode is gratis te gebruiken en biedt rekenen tot en met niveau 1F. Voor de niveau’s 2F en 3F is er de methode ffLerenRekenen.

Meer informatie op: www.ffRekenen.nl

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundeJoost Hulshof | 23 november 2018

Uni C doet ook mee in de rekenwiskunde club van @curriculum_nu en speelde een opmerkelijke rol bij de start van @onderwijscoop 3.0.
https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/09/de-stilte-rond-de-onderwijscooperatie-antwoord/


joost hulshof | 22 juni 2017

Inmiddels is @watdoetkees gepromoveerd op de ESoE, op een proefschrift over dit beeldrekenen. Daardoor is een en ander nu wetenschappelijk onderbouwd. Dr Hoogland zit nog steeds in Commissie Onderwijs van Platform Wiskundig Nederland. Hij tekende ook de petitie voor Jo Boaler, waarover Paul Kirschner wel eens twittert. Zowel de school van Jelmer Evers als PWN maken duidelijke keuzes.


Hannes Minkema | 6 november 2016

(reactie 3 en slot) 'Een reis voor 1 persoon naar Mexico kost 1199 euro. Wat moet iemand betalen die een reis voor 4 personen bestelt, en daarbij 15 procent korting krijgt?' De leerling had zich dan niet vergist, en had kunnen oefenen met de rekenopgave waar het om draait. Plaatje en 'realistische presentatie' zaten hem dan niet in de weg. Wie per se toch die plaatjes en die 'realistische presentatie' verlangt, moet zijn doelen bijstellen. Het gaat hem of haar dan niet om rekenen en wiskunde, maar om de interpretatie van taal en plaatjes op basis van een dubieus soort wereldkennis. Het vak 'wiskunde' verandert daardoor drastisch van aard. Ik heb het idee dat over de wenselijkheid daarvan nogal, eh, verschillend wordt gedacht.


Hannes Minkema | 6 november 2016

(reactie deel 2) Voorbeeld: in de video zien we een leerling met een probleem. Hij kijkt naar een plaatje van een vakantiefolder met daarnaast 'een' prijs (zeg: 1199 euro). Gevraagd wordt wat betaald moet worden bij 15% korting en een reis voor 4 personen. Waar staat de informatie dat die 1199 euro een bedrag *per persoon* is? Dat staat er niet bij. Daarom weet die jongen het ook niet, want die heeft natuurlijk nog nooit een reis voor 4 personen besteld. Zoals er bij hem thuis voor de deur ook rechthoekige stoeptegels kunnen liggen. Bij dit soort opgaven gaan de samenstellers uit van allerhande aannames over 'wereldkennis' die bij veel leerlingen niet aanwezig is. Die afwezige kennis hindert hen bij de vooruitgang van hun reken- en wiskundekennis. Er was een pratende docent voor nodig om de rekenopgave te 'repareren'. Dat was niet nodig geweest als in de opgave had gestaan:


Hannes Minkema | 6 november 2016

(reactie deel 1) De tekst waarin reken- en wiskundeopgaven zijn gesteld is soms onduidelijk, en vaak moeten leerlingen hun best doen om te lezen wat er nu echt staat: wat de tekst betekent en welke informatie meer of minder relevant is (als voorbeeld: doet het ertoe dat de leerling weet dat stoeptegels vierkant zijn?). Maar voor beeld geldt dit niet minder. Beelden zijn ook voor meer interpretaties vatbaar, en mogelijk afleidender. Ik zie in 'plaatjes' dus heus geen ei van Columbus voor het reken- en wiskundeonderwijs. Ja, ze zijn vast 'leuker' dan tekst. Maar van 'leuk' alleen leer je niet goed rekenen.


Joost Hulshof | 6 november 2016

Ik zie nu pas dat dit op de school van Jelmer Evers is.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.