praktijk
po
vo

Coöperatief leren: meer begrip en respect met klasbouwers

Klasbouwers is een van de zeven onderdelen van de coöperatieve leerstrategie. De activiteit houdt in dat leerlingen loskomen van hun vaste groepje. Daardoor leren ze elkaar beter kennen en hun zelfvertrouwen groeit.

  • Embedcode

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De kinderen leren niet alleen van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar. Ook leren ze om goed samen te werken: een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Klasbouwers: de ander beter leren kennen

Eén van de sleutelbegrippen is Klasbouwers. Met deze activiteit stimuleert de leraar dat de leerlingen een mening vormen over een onderwerp en die bespreken met medeleerlingen. In de video is te zien hoe dat werkt. Aan de hand van een vraag die niet per se over een schoolvak hoeft te gaan, lopen de leerlingen rond in de klas. Daardoor denken ze ook echt na over de vraag. Vervolgens praten ze er met een klasgenoot over.

Het voordeel van deze activiteit is dat ze andere kinderen, buiten hun vaste groepje, beter leren kennen. Leerlingen ontwikkelen meer respect voor elkaar en ook hun eigen zelfvertrouwen groeit, aldus de leraar in de video.

De zeven sleutels van coöperatief leren

Er zijn zeven onderdelen die bij coöperatief leren horen. Dat zijn klasbouwers, didactische structuren, teams, klassenmanagement, teambouwers, sociale vaardigheden en tot slot de basisprincipes GIPS. Lees meer over Coöperatief leren met en van elkaar in het artikel op Leraar24 (inclusief een uitgebreide bijlage over theorie en praktijk).

Meer weten?

Wil je meer lezen over coöperatief leren in de praktijk, bekijk dan de artikelen op Leraar24:

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Samenwerkend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.