Coöperatief leren: meer begrip en respect met Klasbouwers

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 juli 2019

Klasbouwers is een activiteit die past binnen de coöperatieve leerstrategie. Leerlingen komen los van hun vaste groepje, leren elkaar beter kennen en hun zelfvertrouwen groeit.

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De kinderen leren niet alleen van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar. Ook leren ze om goed samen te werken: een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Klasbouwers: de ander beter leren kennen

Eén van de sleutelbegrippen is Klasbouwers. Met deze activiteit stimuleert de leraar dat de leerlingen een mening vormen over een onderwerp en die bespreken met medeleerlingen. In de video is te zien hoe dat werkt. Aan de hand van een vraag die niet per se over een schoolvak hoeft te gaan, lopen de leerlingen rond in de klas. Daardoor denken ze ook echt na over de vraag. Vervolgens praten ze er met een klasgenoot over.

Het voordeel is dat ze andere kinderen, buiten hun vaste groepje, beter leren kennen. Leerlingen ontwikkelen meer respect voor elkaar en ook hun eigen zelfvertrouwen groeit, aldus de leraar in de video.

De zeven sleutels van coöperatief leren

Er zijn zeven onderdelen die bij coöperatief leren horen. Dat zijn klasbouwers, didactische structuren, teams, klassenmanagement, teambouwers, sociale vaardigheden en tot slot de basisprincipes GIPS. Lees meer hierover (inclusief een uitgebreide bijlage over theorie en praktijk).

Meer weten?

Wil je meer lezen over coöperatief leren, bekijk dan onderstaande artikelen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.