Boeiend bijbelverhalen vertellen

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 december 2018

Op veel scholen met een rooms-katholieke of protestant-christelijke identiteit lezen leraren bijbelverhalen voor als onderdeel van levensbeschouwelijk onderwijs. Leraar Paul Constandse vertelt bijbelverhalen uit zijn hoofd en trekt parallellen naar het leven van de leerlingen. Doordat hij de verhalen laat aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen wordt de inhoud betekenisvoller. Ook leerlingen die thuis niet christelijk worden opgevoed weet hij hier bij te betrekken.

Het verschil tussen voorlezen en vertellen is dat je bij vertellen meer eigen kleur en details aan een verhaal kan geven. Dat geeft je de mogelijkheid om de eigen ervaringen van leerlingen te koppelen aan de bijbelverhalen. Hoe meer leerlingen zich identificeren met het verhaal hoe meer betekenis het krijgt. Ook heb je bij vertellen letterlijk je handen vrij om te werken met gebaren en attributen. Tot slot is er makkelijker oogcontact waardoor er sneller interactie ontstaat.

Tips voor het vertellen van bijbelverhalen

Enkele tips van Paul, leraar van PC/RK Basisschool Het Kompas, voor het vertellen van bijbelverhalen zijn:

  • kies een beeldend verhaal.
  • zorg dat kinderen zich kunnen identificeren met personen of gebeurtenissen in het verhaal.
  • bedenk coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen bijvoorbeeld in tweetallen iets moeten bespreken.
  • wees je bewust van hoe je je beweegt.
  • speel met je stem.
  • prikkel leerlingen met vragen, zoals: ‘Stel je voor dat jij daar was, hoe had jij dan gereageerd?’

Actieve betrokkenheid met de werkvorm Tweepraat

Paul betrekt elke leerling actief bij het verhaal met de coöperatieve werkvorm Tweepraat. Bij deze werkvorm formeren de leerlingen tweetallen en geeft elke leerling om de beurt antwoord op een open vraag. Paul stelt meestal ervarings – en belevingsvragen naar aanleiding van het bijbelverhaal. Dit leidt vaak tot een mooi levensbeschouwelijk gesprek.

Meer inspiratie voor het vertellen van bijbelverhalen

Meer weten over bijbelverhalen in het onderwijs?

Hoe speelt de bijbel een rol in het hedendaagse onderwijs? Protestantse Theologische Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede deden hier onderzoek naar. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op bijbelgebruik in de klas:

  • De identiteit van de school en het type school.
  • De waarde die de leraar zelf aan de bijbel geeft.
  • De visie en competenties van de leraar.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.