praktijk
po

Teambouwers inzetten bij coöperatief leren

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig en praten er met elkaar over, waardoor de lesstof meer betekenis voor hen krijgt. Teambouwers zijn een manier om het coöperatief leren vorm te geven.

  • Embedcode

Teambouwers zijn korte activiteiten van circa vijf minuten, waar leerlingen in groepjes mee aan de slag gaan. In de video wordt als voorbeeld de vraag ‘Wat is jouw liefste wens?’ aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen krijgen eerst zelfstandige denktijd, waarna ze hun bevindingen delen met hun groepje. Op die manier krijgt iedereen de kans om zijn idee te delen en kunnen leerlingen elkaar aanvullen indien gewenst.

Opzetten van teambouwers

Volgens de leraar werken de leerlingen door teambouwers harder, doen ze beter hun best en ontwikkelen ze een groter verantwoordelijkheidsgevoel. De volgende aandachtspunten kunnen helpen bij het opzetten van teambouwers:

  • Stel als leraar de groepjes samen. Op die manier houd je betere controle over het leerproces.
  • Wissel de groepssamenstelling regelmatig. Zo stimuleer je samenwerking tussen verschillende kinderen.
  • Houd rekening met niveauverschillen van leerlingen. Zo stimuleer je de leerlingen om elkaar binnen groepjes inhoudelijk te helpen met de lesstof.
  • Laat de leerlingen een teamnaam verzinnen. Dit bevordert het groepsgevoel en stimuleert de samenwerking als team.

De voordelen van coöperatief leren

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: de ‘sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Ook ontwikkelen leerlingen samenwerkingsvaardigheden.

Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te functioneren in de samenleving. Bovendien leren leerlingen elkaar zo beter kennen. Er ontstaat een positief klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. De leraar kan met deze methode zijn aandacht beter besteden aan leerlingen die meer hulp nodig hebben.

Meer weten over coöperatief leren?

Op leraar24.nl zijn veel artikelen te vinden over coöperatief leren. Een selectie uit deze artikelen:

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Samenwerkend lerenanne | 4 februari 2012

Hallo, Ik zou zo graag een aantal werkvormen in 1 filmpje willen zien, dat ik na 1 film weer veel inspiratie heb voor andere lessen...


kjvdp | 18 augustus 2011

en NU graag het verhaaltje van de leraar die grote verschillen heeft tussen mensen in de klas en OOK succesvol werkt met teambouwers.... Hoe gaat dat cooperatieve als je klas uit veel kerels bestaat en veel drukke kerels...om es wat te noemen. Overigens: altijd goed camerawerk hier op leraar24 !!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.