praktijk
vo

Collegiale Consultatie: Schoolregels

  • Embedcode

Waarden en normen hebben een grote invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan en zijn ook bepalend voor de manier waarop we onze schoolorganisatie inrichten. Ze dragen bij aan het gevoel van samenhang en onderlinge betrokkenheid en bepalen in belangrijke mate de organisatiecultuur van een school. Een goede “match” tussen de persoonlijke waarden en normen van een personeelslid en die van de schoolorganisatie vormt een basis voor het prettig en effectief functioneren van dat personeelslid.

In deze video praten leraren van het Sint-Joriscollege in Eindhoven tijdens een bijeenkomst van de collegiale consultatie (intervisie) over het spanningsveld tussen eigen waarden en normen en die van de schoolorganisatie: “In hoeverre respecteer ik de schoolregels, leef ik die na en spreek ik er leerlingen en collega’s op aan als zij dat niet doen?”

Onderwerpen

Leren van elkaar


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.