Sociale training in ZML-onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 08 juli 2011

Op de Dr. A. van Voorthuisenschool loopt de sociale competentie als een rode draad door de hele school. Ze gebruiken hiervoor de methode STiP (Sociale Training in Praktijk). Deze methode is speciaal voor het ZML-onderwijs geschreven. Met de hulp van STiP geven we gedurende de totale schoolperiode structureel aandacht aan de sociale competentie. Sociale competentie is de verzamelnaam van wat een leerling moet kunnen en kennen om op een goede manier sociaal en emotioneel te functioneren op school, thuis, in de vrije tijd en op (toekomstig) werk. Het werken aan sociale competentie maakt dat de leerlingen zich beter kunnen redden in het dagelijks leven.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.