Sociale vaardigheden trainen in het speciaal onderwijs
praktijk
so

Sociale vaardigheden trainen in het speciaal onderwijs

Door middel van de 5 G’s krijgen leerlingen in het speciaal onderwijs meer inzicht in hoe ze negatief handelen kunnen omzetten in positief denken en doen. Met dit hulpmiddel kunnen leerlingen een gebeurtenis analyseren en ontleden, zodat ze zich bewust worden van afwijkend gedrag en de gevolgen daarvan.

  • Deze video kan worden embed

Praktijkonderwijs Kranenburg werkt met de lessenreeks ‘Ik ben BAAZ over mijn eigen ontwikkeling’. Deze lessenreeks bestaat uit lessen die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen leren van en met elkaar verantwoordelijk te denken en doen. Dat gebeurt door vooral te kijken naar het eigen negatieve handelen en dat om te zetten in positief denken en doen. Voorbeeldvragen die je kunt gebruiken zijn:

  • Hoe zien de leerlingen de situatie waarin zij zitten?
  • Hoe denken ze over die situatie?
  • Hoe ervaren ze de situatie en hoe gedragen ze zich daarbij?
  • En wat voelen ze daarbij?

Vanuit deze bewustwording vergroten de leerlingen hun handelingsrepertoire. Dat bevordert het positief zelfbeeld van de leerlingen.

De 5 G’s

Om leerlingen meer grip te laten krijgen op hun manier van handelen, is het belangrijk dat ze weten wat afwijkend gedrag veroorzaakt, hoe dit gedrag zich opbouwt en welke gedachten invloed hebben op de keuze voor dit gedrag. Om dit inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van de 5 G’s.

  • Gebeurtenis
  • Gedachten
  • Gevoel
  • Gedrag
  • Gevolgen

Gedrag bijsturen

De 5 G’s vormen een hulpmiddel om gebeurtenissen te analyseren en te ontleden. Zo worden leerlingen zich bewust van hun afwijkende gedrag en zijn ze in staat dit gedrag bij te sturen door andere keuzes te maken. Dit is een belangrijke vaardigheid in het aanleren van positief denken en doen, zeker met doelen gericht op zelfbeeld: weten wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.