Interscolaire visitatie

lerarenredactie | bijgewerkt op 27 februari 2014

Tijdens een interscolaire visitatie bezoeken leraren en schoolleiders van verschillende scholen elkaar. Stichting Kolom verzorgt al sinds 2007 interscolaire visitaties. De deelnemende scholen en medewerkers zijn erg enthousiast hierover.

In deze video volgen we een commissie, bestaande uit  twee leraren, twee schoolleiders en een beleidsmedewerker. Een dag lang lopen ze mee op een school. Ze observeren in de klaslokalen, op de gangen en op het schoolplein. De ontvangende school heeft een aantal punten opgesteld waarop zij graag feedback wil. De punten gaan voornamelijk over de gedragsregels voor leerlingen; zijn die eenduidig en past iedereen ze op dezelfde manier toe.

Aan het eind van de dag brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen. De gevisiteerde school krijgt concrete aanbevelingen waar de leraren en schoolleider daadwerkelijk mee verder kunnen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.