Leraar24 logo
Bevordering van zelfstandigheid op een cluster 4-school
praktijk
po
so

Bevordering van zelfstandigheid op een cluster 4-school

De Obadjaschool, een school voor cluster 4-onderwijs in Zwolle, bereidt haar leerlingen voor op uitstroom naar vervolgonderwijs. Om dit te bereiken begint de school al in de onderbouw met het stimuleren van zelfstandigheid.

  • Embedcode

Het is de bedoeling dat leerlingen, binnen hun eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk leerkracht-onafhankelijk gaan werken. De leerlingen maken zelf een weekplanning en werken met behulp van bakjes en kaarten zoveel mogelijk zelfstandig. Natuurlijk zijn er ook vaste instructiemomenten. Structuur en duidelijkheid zijn voor deze kinderen erg belangrijk.

Onderwijs op maat

Meer zelfstandig werken geeft leraren de ruimte om extra begeleiding te geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. De niveauverschillen zijn groot, en sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan anderen. En leerlingen die een hoger niveau hebben, kunnen meer werken met behulp van optiebladen – iets wat ook nogal wat van zelfstandigheid vraagt.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Gedragsproblemen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen