Verbeter spellingresultaten met het IGDI-model
praktijk
po

Verbeter spellingresultaten met het IGDI-model

Met inzet van het IGDI-model heeft basisschool Reflector in Heerhugowaard de spellingresultaten van de leerlingen verbeterd. Meer interactie en differentiatie bij de directe instructie zorgen voor betere resultaten voor spelling, zo is de ervaring.

  • Deze video kan worden embed

De spellingresultaten van leerlingen op basisschool Reflector in Heerhugowaard bleven achter en daarom besloot de school actie te ondernemen. De leraren geven nu spellingles met behulp van het IGDI-model, ontwikkeld door CPS. IGDI staat voor Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie. Interactie en differentiatie zijn daarin toegevoegd als vaste elementen in de dagelijkse instructie. Vaak bestaat een spellingles namelijk uit het maken van oefeningen en dat is volgens deze methode niet voldoende. 

Spellingles in de praktijk 

In de video zien we hoe lerares Dorien Vader het IGDI-model in de praktijk brengt. In de spellingles aan  groep 6-7 leert zij de kinderen strategieën aan om woorden te spellen. De kinderen krijgen een gedifferentieerde instructie en werken zelfstandig of met meer begeleiding, naar gelang hun behoefte. 

Het team is enthousiast over het model omdat het de betrokkenheid van de leerlingen bij de instructie vergroot. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, komen zo eerder in beeld. Met name zwakke spellers hebben er veel aan als de leraar hardop voordoet hoe het moet.

Het IGDI-model bestaat uit enkele fasen

Een spellingles die volgens het IGDI-model gegeven wordt, bestaat uit de volgende fasen:

Gezamenlijke start van de les

De leraar geeft het doel van de les aan. Wat gaan we vandaag leren? Welke categorie of strategie komt aan? De goede spellers kunnen na het bespreken van het doel eventueel al zelfstandig aan de slag. 

Interactieve instructie en begeleid inoefenen

Bespreek woorden uit een spellingscategorie (klankwoorden, weetwoorden en regelwoorden). Doe de strategie hardop denkend voor en leg deze uit. Stel veel vragen, bijvoorbeeld met de coöperatieve werkvorm Denken-Delen-Uitwisselen. Laat de leerlingen vervolgens onder begeleiding het toepassen van de strategie oefenen. 

Verlengde instructie aan de zwakke spellers

Geef zwakke spellers verlengde instructie. Pas hierbij modelleren toe: demonstreer de strategie (bijvoorbeeld het opdelen van een woord in klankgroepen of het toepassen van een ezelsbruggetje) en begeleid de leerlingen bij het uitvoeren ervan. Laat de leerlingen hardop denkend de strategie toepassen, zodat je zeker weet dat de denkhandeling goed wordt toegepast. 

Zelfstandig werken van de groep

Vervolgens gaan ook de zwakke spellers zelfstandig aan de slag. Alle niveaugroepen werken in deze fase zelfstandig en de leraar loopt rond. 

Afsluiting van de les

Er wordt kort teruggekeken op de les. Is het lesdoel behaald? Hoe ging het toepassen van de strategie? Moeilijke woorden worden kort uitgelicht, bijvoorbeeld door ze op het bord te schrijven en ze in woordgroepen aan te bieden. 

Meer informatie over spelling?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.