Leraar24 logo
Rijke rekenproblemen in een context en op eigen niveau
praktijk
po

Rijke rekenproblemen in een context en op eigen niveau

Om leerlingen te laten nadenken over hun aanpak van rekensommen kan een leraar gebruikmaken van rijke rekenproblemen. Dit zijn betekenisvolle problemen die je op verschillende manieren kunt oplossen en waarbij de leerlingen al hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten om tot een oplossing te komen.

  • Embedcode

Carm Barten, leraar van groep 5-6 bij OBS De Uilenspiegel in Boekel, biedt de leerlingen rijke rekenproblemen aan. Hij laat ze bijvoorbeeld in groepjes uitrekenen wat het kost om alle ramen van de school te laten lappen. Uiteindelijk bespreekt hij met de hele klas de verschillende uitkomsten.

Op eigen niveau aan de slag met een rijk rekenprobleem

Elke leerling kan op eigen niveau met een rijk rekenprobleem aan de slag. De één gaat heel informeel te werk met uitgebreide oplossingsmanieren en komt wellicht niet tot een eindresultaat. Maar op de weg ernaar toe leert hij, ontdekt hij en ziet hij wat hij leren kan. Zeker als er mogelijkheden zijn om met en van anderen te leren. Ook de slimmere rekenaar, die al snel de essentie van het probleem ziet, leert ervan. Hij moet formuleren hoe hij te werk gaat, aangeven en of een oplossing altijd op deze manier past.

Tips voor de leraar bij rijke rekenproblemen

Maak groepjes waarin het rekenniveau van de leerlingen ongeveer gelijk is. Zo geef je iedere leerling de ruimte voor eigen inbreng.

Probeer niet meteen een oplossing te bieden. Geef handvatten om leerlingen betrokken en gemotiveerd te houden.

Meer informatie over rekenproblemen

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


laila123 | 18 oktober 2016

kunt u me meer helpen met rekenen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen