praktijk
vo

Praktijkvoorbeeld professionele ruimte: mediawijsheid

Leraar24 portretteert leraren om te laten zien op welke wijze zij invulling kunnen geven aan hun professionele ruimte. Onder professionele ruimte verstaan we de ruimte die leraren krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om je expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit. Hierin gaat het om beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.

  • Embedcode

In deze video komt Jorg Duitsman aan het woord. Hij is leraar techniek aan het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Daarnaast maakt hij zich hard voor een integrale aanpak van mediawijsheid en coördineert hij het gebruik van de elektronische leeromgeving Moodle.

Jorg ontwikkelt zoveel mogelijk zelf lesmateriaal, omdat dit volgens hem beter aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Hij maakt veelvuldig gebruik van ‘Flipping the classroom’ (zelf instructiefilmpjes maken die leerlingen zelfstandig bekijken). Ook laat hij leerlingen vaak zelf dingen uitzoeken. De opdrachten die hij geeft zijn daarom open en summier waardoor leerlingen veel ruimte hebben. Leerlingen verzorgen per toerbeurt een blog over de les waarin ze aangeven wat ze geleerd hebben en wat een volgende keer beter kan.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.