Sterrenschool

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 augustus 2011

Sterrenschool Apeldoorn is een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. De school is 52 weken per jaar, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend. Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen.

Daarnaast richt de school zich op brede (talent)ontwikkeling van kinderen. Uitblinken in rekenen, taal en lezen staat in het onderwijsaanbod centraal. De school gaat uit van vijf ‘sterren’ die elk voor een ander uitgangspunt staan.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.