Zo ontwerp je vakoverstijgend mens en maatschappijlessen
praktijk
vo

Zo ontwerp je vakoverstijgend mens en maatschappijlessen

Op de school Mavo aan Zee in Den Helder werken de drie secties aardrijkskunde, geschiedenis en economie samen om mens en maatschappij-lessen te verzorgen. De kracht van deze lessen is dat leerlingen goed leren samenwerken. De leraren hebben zelf (digitale) lessen ontworpen met de leerdoelen als vertrekpunt. Omdat leerlingen op een leerplein les krijgen kunnen de leraren goed differentiëren, vinden ze.

  • Embedcode

In één grote ruimte krijgen twee (parallel)klassen gezamenlijk les van twee leraren en een klassenassistent. In de video zie je de leraren economie, geschiedenis en aardrijkskunde bij een lesvoorbereiding en de leraren economie en geschiedenis tijdens een les.

Relatie tussen geschiedenis en mens en maatschappij

Jonne Lubbi, leraar geschiedenis: ‘In de onderbouw heb je het vak mens en maatschappij, waarbij geschiedenis een grote rol speelt. In de onderbouw leggen we de basis, daar bespreken we kort de tien tijdvakken. Daarmee hebben de leerlingen een goede basis om in de bovenbouw de verdieping in te gaan met geschiedenis.’

Aanpak vakoverstijgende lessen mens en maatschappij

  1. De drie secties bepalen zelf wat de leerlingen moeten kennen en kunnen na een leerjaar.
  2. De drie secties stemmen gezamenlijk af wat de leerdoelen van de lessen mens en maatschappij zijn en stellen de lessenserie samen.
  3. De leraren bespreken de leerdoelen met de leerlingen zowel aan het begin als aan het eind van de lessenserie.
  4. De leerlingen sluiten de lessenserie af met een eindproduct, zoals een werkstuk, een collage of een verslag én met een eindtoets.

Voordelen vakoverstijgende lessen mens en maatschappij

Hielke ter Veld, leraar economie, benoemt als voordelen van het gezamenlijk verzorgen van de lessen mens en maatschappij: ‘Je bereidt gezamenlijk de lessen voor omdat je de lessen ook gezamenlijk geeft. Je hebt te maken met meerdere vakgebieden zodat je meer nadenkt over je eigen lesstof.’

Het grootste deel van het leermateriaal is digitaal. Er zijn nauwelijks leerboeken meer. De leraren zijn dus losser van de methode komen te staan en zijn creatiever zijn geworden in de wijze waarop ze aan de kerndoelen werken.

De kracht van deze lessen is ook dat leerlingen goed leren samen te werken. Bovendien kun je als leraar tijdens deze lessen goed differentiëren. Het leerplein maakt het mogelijk om de achterlopers meer informatie te geven zodat ze in kunnen lopen en de voorlopers kun je juist extra verdiepingsstof aanbieden.

Tips voor de vakoverstijgende lessen mens en maatschappij

  • Organiseer de gezamenlijke lessen in één grote ruimte met twee (parallel)klassen
  • Stel vooraf duidelijke regels op en houd je hieraan om chaos te voorkomen
  • Plan van te voren met zijn drieën de overlegmomenten in want je bereidt gezamenlijk de lessen voor
  • Bereid vooral activerende lessen voor, waarbij de leerlingen genoeg informatie en kennis opdoen van de verschillende vak-onderdelen
  • Stel goed digitaal materiaal op waarbij je makkelijk kunt differentiëren

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.