Zo ontwerp je vakoverstijgend mens en maatschappijlessen
praktijk
vo

Zo ontwerp je vakoverstijgend mens en maatschappijlessen

Bij Mavo aan Zee in Den Helder werken de drie secties aardrijkskunde, geschiedenis en economie samen om mens en maatschappij-lessen te verzorgen. De kracht van deze lessen is dat leerlingen goed leren samenwerken. Omdat leerlingen op een leerplein les krijgen kunnen de leraren makkelijker differentiëren.

  • Deze video kan worden embed

In één grote ruimte krijgen twee (parallel)klassen gezamenlijk les van twee leraren en een klassenassistent. In de video zie je de leraren economie, geschiedenis en aardrijkskunde bij een lesvoorbereiding en de leraren economie en geschiedenis tijdens een les.

Leraar geschiedenis Jonne Lubbi: “In de onderbouw heb je het vak mens en maatschappij, waarbij geschiedenis een grote rol speelt. In de onderbouw leggen we de basis, daar bespreken we kort de tien tijdvakken. Daarmee hebben de leerlingen een goede basis om in de bovenbouw de verdieping in te gaan met geschiedenis.”

Leerdoelen afstemmen

De leraren van de Mavo aan Zee in Den Helder ontwerpen zelf hun vakoverstijgende (digitale) lessen mens en maatschappij. Ze gaan als volgt te werk:

  1. De drie secties bepalen wat de leerlingen moeten kennen en kunnen na een leerjaar.
  2. De drie secties stemmen gezamenlijk af wat de leerdoelen van de lessen mens en maatschappij zijn en stellen de lessenserie samen.
  3. De leraren bespreken de leerdoelen met de leerlingen zowel aan het begin als aan het eind van de lessenserie.
  4. De leerlingen sluiten de lessenserie af met een eindproduct, zoals een werkstuk, een collage of een verslag én met een eindtoets.

Makkelijker differentiëren

Hielke ter Veld, leraar economie, benoemt als voordelen van het gezamenlijk verzorgen van de lessen mens en maatschappij: “Je bereidt gezamenlijk de lessen voor omdat je de lessen ook gezamenlijk geeft. Je hebt te maken met meerdere vakgebieden, waardoor je meer nadenkt over je eigen lesstof.”

De kracht van deze lessen is dat leerlingen goed leren samen te werken en dat leraren makkelijker kunnen differentiëren. Het leerplein maakt het mogelijk om leerlingen die een leervertraging hebben opgelopen meer informatie te geven en leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken verdiepingsstof aan te bieden.

5 tips om vakoverstijgend les te geven

  1. Organiseer de gezamenlijke lessen in één grote ruimte met twee (parallel)klassen.
  2. Stel vooraf duidelijke regels op en houd je hieraan om chaos te voorkomen.
  3. Plan van tevoren samen de overlegmomenten in want je bereidt gezamenlijk de lessen voor.
  4. Bereid vooral activerende lessen voor, waarbij de leerlingen genoeg informatie en kennis opdoen van de verschillende vakonderdelen.
  5. Stel goed digitaal materiaal op waarmee je makkelijk kunt differentiëren.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.