Science Club helpt bij talentontwikkeling
praktijk
po

Science Club helpt bij talentontwikkeling

Speels omgaan met wetenschap en zelf experimenteren. Dat is de bedoeling van de Science Club op basisschool De Kraanvogel in Amsterdam. De lessen buiten schooltijd dragen bij aan de talentontwikkeling van leerlingen.

  • Deze video kan worden embed

Op basisschool De Kraanvogel in Amsterdam krijgen kinderen in de bovenbouw scienceles van natuurkundige Gerald Maurice. In de Science Club krijgen kinderen die dat willen op een leuke manier les over natuurkunde en techniek. Daar moeten leerlingen al op jonge leeftijd mee beginnen, vindt Maurice. “Interesse voor dit vak ontstaat al rond het achtste jaar.” De nadruk in de Science Club ligt op zelf doen en zelf ontdekken. Bij vrijwel elke les kunnen de kinderen iets mee naar huis nemen wat ze zelf hebben gemaakt en waar ze trots op kunnen zijn. De Sciencelessen dragen bij aan hun talentontwikkeling.

Talentontwikkeling in het onderwijs

Er zijn verschillende vormen van talentontwikkeling in het onderwijs. Het gaat niet om een strikte scheiding; er komen ook mengvormen voor. SLO benoemt er vier:  

  1. Onderwijs dat is gericht op het al gebleken talent van sommige leerlingen in disciplines als sport, dans, muziek. Scholen passen voor die leerlingen het reguliere lesrooster aan aan de oefenschema’s. Zo kunnen leerlingen hun talent verder ontwikkelen, bijvoorbeeld LOOT-scholen op sportief gebied, havo voor muziek en dans. 
  2. Onderwijs dat is gericht op begaafde leerlingen op kunstzinnig, cognitief, technisch of sportief gebied, die binnen het reguliere programma een stroom kunnen kiezen met extra ruimte en aandacht voor ontwikkeling van hun talent; bijvoorbeeld cultuurprofielscholen, sportklas, vwo+-klas of het technasium.
  3. Onderwijs gericht op brede talentontwikkeling voor alle leerlingen, waarbij de school omstandigheden creëert om zoveel mogelijk leerlingen hun talenten en interesses te laten ontdekken en deze te ontwikkelen. Het kan om een extra aanbod gaan, bijvoorbeeld met workshops of projecten, verplicht of facultatief, binnen of buiten de school. 
  4. Onderwijs waarbij de school kijkt naar de mogelijkheden en behoeften van de individuele leerling, en er een individueel leertraject voor talentontwikkeling van de leerling wordt vormgegeven. Voorbeelden zijn in Nederland de Iederwijs-scholen of de Big-Picture Learning-scholen in de Verenigde Staten

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.