Kleurrijke school: carnaval

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 april 2011

In deze video zie je de voorbereiding en uitvoering van een viering van carnaval op een openbare school met veel allochtone, met name islamitische, kinderen. De leraar die het voortouw heeft laat zien hoe je in een context waarin Carnaval niet bij de traditie hoort toch de essentie van het carnavalsfeest kunt laten beleven. Er is daarbij gekozen voor de invalshoeken even een ander zijn achter een masker, de winter verjagen en vasten. Beleving van gezamenlijkheid en het jaarritme staan daarbij centraal.

Op deze school heeft men een hele goede manier om de ouders te betrekken bij wat ze gaan doen met zo’n viering: tijdens een koffie-inloop gaan een paar leraren hierover in gesprek met ouders.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.