praktijk
mbo

Hybride leeromgeving beroepsonderwijs: maatwerk

Een hybride leeromgeving combineert het schoolse leren en het leren in de beroepspraktijk. Als dit goed met elkaar is verweven, kunnen mbo-leerlingen een lesprogramma op maat volgen en komen ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

  • Embedcode

Een hybride leeromgeving combineert de sterke kanten van twee traditionele leeromgevingen, de school en de beroepspraktijk, tot een nieuwe, productieve leeromgeving. In het ontwerp van opleidingen krijgt dit steeds meer een plek. Soms is zelfs al een hele opleiding op die manier vormgegeven. De video laat zien hoe twee vormen van leren (acquisitie en participatie) op twee locaties (realistisch of geconstrueerd) kunnen plaatsvinden. Dit kwadrant wordt verder verduidelijkt in de video.

Hybride leeromgeving: fysiek bij elkaar

Een hybride leeromgeving brengt de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar. Zoals een onderwijsplek in een ziekenhuis of een bedrijf in de school. De school kan naar het bedrijf gaan, het bedrijf komt in de school, of school en bedrijf richten samen een nieuwe leerplaats in.

Nieuwe leerprocessen vormgeven

Juist omdat de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar komen, is  het mogelijk om leerprocessen op een nieuwe manier te organiseren. En daar gaat het uiteindelijk om. In die leerprocessen hoeven theorie, reflectie en praktijkervaringen niet continu bij elkaar gebracht te worden, maar zijn ze wel nauw met elkaar verweven. Een goed ontworpen hybride leeromgeving is adaptief en biedt leerlingen maatwerk. Zo komen ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Meer lezen over leren op de werkplek in het beroepsonderwijs?

Op Leraar24 zijn meer artikelen te vinden over leren op de werkplek en op school, zoals op het Sint Lucas. Of over de inrichting van werkplekleren, de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van werkplekleren, een vraag die is overgenomen van de Kennisrotonde. Of lees het artikel over werkplekleren op de website van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leeromgeving


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.