Praktijk en theorie gaan samen bij entreeopleiding First Class

lerarenredactie | bijgewerkt op 15 augustus 2019

Op het mbo Amersfoort gaan de Entree-leerlingen echt aan het werk. Mbo Amersfoort heeft restaurant First Class opgericht waardoor leerlingen direct alle theorie in de praktijk kunnen toepassen. Zo leren zij sneller en met meer plezier.

Frits van Dasselaar, clustermanager op Mbo Amersfoort, heeft samen met een grote horecaonderneming restaurant First Class opgericht. Van Dasselaar: “Met leerlingen aan een Entreeopleiding is altijd iets aan de hand. Dit kunnen leer- of gedragsproblemen zijn, maar ook een gebrek aan motivatie of sociale factoren. Daarom passen wij het onderwijs zodanig aan dat het past bij deze leerlingen.”

Entree vervangt sinds augustus 2014 de AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) en niveau 1-opleidingen. Jongeren zonder diploma worden in een jaar voorbereid op een mbo 2-opleiding of op de arbeidsmarkt in een assistent-functie. De leerlingen ontwikkelen in dit jaar de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Praktijk staat centraal en de leerlingen krijgen intensieve coaching en loopbaanbegeleiding om uitval te voorkomen.

Leerlingen kunnen een entreeopleiding volgen als ze niet voldoen aan de toelatingseisen voor een mbo 2-opleiding of hoger. Ook moet de leerling minimaal 16 jaar zijn op 1 augustus.

First Class heeft maatschappelijk doel

Annet Seevink is de bedrijfsleider van First Class. Zij bedrukt dat First Class een maatschappelijk doel heeft. Ze leiden de leerlingen op tot horeca-assistent. De leerlingen gaan niet naar school, theorie en praktijk volgen zij volledig in het bedrijf. Seevink: “De leerling komt samen met ouders of begeleiding vanuit school op intakegesprek. Daarvoor hebben wij al goed contact met de school van herkomst zodat we kunnen beoordelen welke begeleiding de leerling nodig heeft. Tijdens het gesprek merken we al snel of de leerling geschikt is voor de opleiding.”

Bindend Studie Advies

Na het rapport Focus op Vakmanschap is ook bij de Entreeopleiding het Bindend Studie Advies ingevoerd. Dit krijgt de leerling na vier maanden en kan aanwijzingen voor stage of vakken bevatten. Ook kan er een negatief advies volgen: een andere opleiding of leerweg kiezen of het verlaten van het onderwijs. Stoppen met onderwijs is een bindend advies. Bij jongeren onder de 18 jaar moet de school zelf een andere en beter passende Entreeopleiding bieden. Mbo-scholen mogen deze jongeren niet weigeren.

Bedrijfstakgroep Entree

Ondersteuning bij de Entreeopleidingen kunnen scholen vinden bij de bedrijfstakgroep Entree waar kennisdeling en ervaring uitwisselen voorop staat. Dit gebeurt via bijeenkomsten en andere communicatiekanalen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.