praktijk
po

Structuur aanbrengen in de telrij

  • Embedcode

Logisch structuur aan kunnen brengen in de telrij is cruciaal voor de wiskundige ontwikkeling van leerlingen. In groep 3 en 4 leren kinderen dit in de rekenles. Op basisschool ’t Schrijverke doet de juf dat met zogenaamde getalkaartjes, in de vorm van een spelletje. Het is een leuke activiteit voor de leerlingen en tevens effectief in het leren ordenen en structureren van de telrij.

Getalkaartjes

De getalkaartjes zijn geproduceerd door Parwo (Passend Reken- en Wiskunde onderwijs). Parwo ontwikkelde deze ‘getalkaartjes tot 20’ om de reguliere rekenlessen te verrijken. Dankzij de kaartjes kan de leraar dynamische oefeningen aanbieden  die hem weinig voorbereiding kost of nakijkwerk oplevert. De leerling wordt actief betrokken bij de les, is gemotiveerd en wordt uitgedaagd om zich wiskundig te ontwikkelen.

Bekijk ook andere video’s waarbij getalkaartjes worden gebruikt: Op zoek naar cijfers met getalkaartjes en Rekenbingo.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundeMarjet de Haan | 28 september 2011

Heel informatief: met een eenvoudig hulpmiddel zo gevarieerd oefenen op verschillende niveaus. Duidelijk de beelden uit de groepen voorzien van een theoretische onderbouwing door Frans Moerlands: zo komt de rekendidaktiek tot leven en wordt heel goed uitvoerbaar door leerkrachten.

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.