Getalkaartjes verbeteren rekenvaardigheid jongste leerlingen

lerarenredactie | bijgewerkt op 07 augustus 2019

Kleuters zijn van nature geïnteresseerd in getallen. Leraren in het basisonderwijs kunnen vanaf groep 1 oefenen om de betekenis van cijfers in de wereld duidelijk te maken, bijvoorbeeld met getalkaartjes. Door dit zelf te ontdekken, begrijpen leerlingen beter wat cijfers zijn en ontwikkelen ze hun rekenvaardigheid.

Getallen zijn voor kinderen in groep 1 en 2 vaak nog iets ongrijpbaars, maar ze merken wel dat ze belangrijk zijn in de wereld. Die nieuwsgierigheid komt goed van pas bij voorbereidende rekenopdrachten en spelletjes. In de video is te zien hoe jonge leerlingen met behulp van getalkaartjes op zoek gaan naar cijfers in hun omgeving. Zo leren ze op een onderzoekende manier de cijfers herkennen en kunnen ze er inhoud aan geven. De vondsten delen en bespreken ze met elkaar.

Getalkaartjes tot 20 om de rekenles te verrijken

De getalkaartjes tot 20 zijn ontwikkeld door Parwo (Passend Reken- en Wiskunde-onderwijs) om de reguliere rekenlessen te verrijken. Met de kaartjes kan een leraar gevarieerde oefeningen aanbieden die weinig voorbereiding kosten of nakijkwerk opleveren. De leerling wordt actief betrokken bij de les, is gemotiveerd en wordt uitgedaagd om zich wiskundig te ontwikkelen.

Bekijk ook andere video’s van lessen waarbij je getalkaartjes kunt gebruiken:

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.