Creëer een veilige sfeer met klassenmanagement
praktijk
po

Creëer een veilige sfeer met klassenmanagement

Met goed klassenmanagement kun je als leraar zorgen voor een veilige sfeer in de klas, waarin leerlingen kunnen presteren en pestgedrag geen kans krijgt. Dat blijkt uit de ervaring van leraar Joep Klamer op Montessorischool Landsmeer.

  • Deze video kan worden embed

In het onderwijs zijn grote verschillen in klassenmanagement te constateren. Sommige leraren hebben er moeite mee, anderen zorgen met een aantal gerichte maatregelen voor een veilige sfeer die kinderen uitnodigt om te leren. En waar pestgedrag geen kans krijgt. In de video vertelt Joep Klamer, leraar in de bovenbouw op de Montessoribasisschool in Landsmeer, hoe hij daar aan het begin van elk schooljaar afspraken over maakt met de leerlingen en de ouders. Leerlingen zijn zich er bewust van dat ze samen verantwoordelijk zijn voor hun eigen klas en de sfeer in de groep.

Goed klassenmanagement besteedt aandacht aan groepsvorming

Miriam Klamer, docent pedagogiek en onderwijsadviseur schreef een boek over klassenmanagement. In deze video vertelt zij waarop goed klassenmanagement is gebaseerd. Leraren moeten het klaslokaal overzichtelijk inrichten en zelf het goede voorbeeld geven, dus consequent en opgeruimd zijn. Ook is het belangrijk om aandacht te besteden aan de vijf fasen van groepsvorming:

  • Forming
  • Storming
  • Norming
  • Performing
  • Termination

Lees meer over de vijf fasen van groepsvorming.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.