Critical Skills

lerarenredactie | bijgewerkt op 11 januari 2015

Om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van nu vraagt dit andere vaardigheden dan vroeger. De 21e eeuw vraagt van mensen o.a. zelfbewustzijn, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken. Het onderwijs moet daarom anders worden vormgegeven. Maar hoe dan?

Basisschool Het Telraam in Oeffelt heeft het antwoord hierop gevonden in het werkconcept Critical Skills. Hierbij worden kennis, vaardigheden maar ook zeker essentiele waarden en attitudes met elkaar verbonden om kinderen voor te bereiden op de 21e eeuw. Binnen het werkconcept Critical Skills is er een samenwerkende leercultuur waarin uitdagingen, reflectie en eigenaarschap de cruciale uitgangspunten vormen.

Er wordt gewerkt met 5 samenhangende visies op leren die elkaar versterken

 • Challenge Based Leren
  Leren doe je door je tanden in echte en uitdagende vraagstukken te zetten.
  We leren door Challenges, aansprekende, concrete uitdagingen, aan te bieden die leerlingen met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan. Er wordt een beroep gedaan op kennis, vaardigheden, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding wordt gereflecteerd.
  Kenmerkend is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn en er relaties met verschillende disciplines worden gelegd.
 • Doel- en Resultaat gericht Leren
  Leren doe je door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan de landelijke standaarden.
  We leren doel- en resultaatgericht als we de gewenste prestaties concreet, meetbaar, maar ook realistisch beschrijven. Instrumenten zoals assessment en rubrics zijn hierbij hulpmiddelen die tegelijkertijd helpend zijn om op een hoger plan te komen.
 • Leren in een leercultuur
  Leren van en met elkaar met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen. Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen.
 • Ervaringsgericht- en Toegepast Leren
  Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.
  We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de eigen wil en de persoonlijke betrokkenheid.
  De rol van de leraar hierbij is zich in te stellen op de ervaring, de beleving en de gevoelde betekenissen van de leerling en zijn handelen daarop af te stemmen. De verworven inzichten vergroten vervolgens de greep op zichzelf en de wereld en worden “meegenomen” naar, en toegepast in andere situaties.
 • Leren door verbindingen
  Leren doe je door in verbinding te zijn met jezelf en anderen. We leren door een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling op basis waarvan het mogelijk is om in contact te komen, interactief te zijn en relaties aan te gaan. De ICT-hulpmiddelen van de 21e eeuw worden daarbij ingezet om de verbindingen met anderen verder te initiëren of te verstevigen waardoor individueel en groepsleren of co-creatie tot stand komt.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.