Wat scholen kunnen doen om startende leraren te behouden
praktijk
po vo mbo so

Wat scholen kunnen doen om startende leraren te behouden

Hoe kun je als school startende leraren begeleiden en ondersteunen zodat ze met plezier voor de klas staan en kunnen groeien in hun vak? Verschillende scholen laten zien hoe dat kan: met een gedegen inwerktraject (ook inductietraject genoemd), bovenschoolse begeleiding, een meerjarig coachingstraject of een starterscafé waar leraren hun ervaring kunnen delen.

  • Deze video kan worden embed

Scholen doen er goed aan om startende leraren te begeleiden om te voorkomen dat ze het onderwijs verlaten. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt is dat belangrijk, maar ook om ervoor te zorgen dat beginnende leraren zich kunnen ontwikkelen als professional. Startende leraren van PCBO Meppel worden daarom in de eerste drie jaar structureel begeleid via het Starterscafé. Ze komen een paar keer per jaar bij elkaar om samen een hapje te eten en vooral om van en met elkaar te leren. Juist goed om dat niet op school te doen, vindt beginnend leraar Sander Gordijn. Vooral tips van collega-starters vindt hij belangrijk.

Vraagstukken uit de praktijk

Lucas Onderwijs in Den Haag biedt leraren die net starten begeleiding met het inductieprogramma De Gelukkige Klas. De leervragen uit de praktijk staan hierbij centraal. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse workshops georganiseerd over bijvoorbeeld oudergesprekken, gedragsproblemen of timemanagement. In onderstaande video volg je een groep startende leraren tijdens een workshop kunsteducatie, waar ze leren om kunst aan 21e-eeuwse vaardigheden te koppelen. 

  • Deze video kan worden embed

Bovenschools plan voor startende leraar

De Roelof Venemaschool in Amstelveen heeft een bovenschools meerjarenplan voor begeleiding van beginnende leraren, vertelt Loes Buis, opleidingscoördinator en coach van schoolbestuur Amstelland. Videocoaching en bijeenkomsten van nieuwelingen helpen bijvoorbeeld goed, is haar ervaring. Ronald Dulmers van onderzoeksbureau Scholen met succes, vindt een draaiboek over de gang van zaken in een school onmisbaar voor starters, zo vertelt hij in de video.

  • Deze video kan worden embed

Persoonlijke begeleiding in een veilige sfeer

Op de Werkplaats in Bilthoven krijgen startende leraren veel begeleiding. In de video vertelt leraar en begeleider Eddie Mittendorf hoe zijn school bijeenkomsten voor studenten en beginnende leraren organiseert, waardoor zij meer vertrouwen in zichzelf krijgen en zelfverzekerder voor de klas staan. Startende leraren krijgen persoonlijke begeleiding en er vinden regelmatig lesbezoeken plaats. Hij benadrukt in onderstaande video dat een open schoolcultuur, waarin leraren zich veilig voelen en fouten durven maken, essentieel is voor de ontwikkeling van starters.

  • Deze video kan worden embed

Intensief coachingsprogramma

Op de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle krijgen startende leraren intensieve begeleiding in een driejarig programma. Klasbezoeken, intervisiegesprekken en themabijeenkomsten zijn er onderdeel van. Coach Loes Lomme ziet leraren daardoor zelfverzekerder worden. Zij denkt dat het helpt om deze leraren te behouden voor de school. Haar tips zijn:

  • Luister goed en probeer te helpen
  • Maak onderscheid tussen begeleiding en beoordeling  
  • Faciliteer begeleiders en coaches niet alleen met taakuren, maar ook met bijvoorbeeld een spreekruimte
  • Bied scholing aan
  • Verwerk de onderwijsvisie van je school in het begeleidingsprogramma

Bekijk meer tips in de video.

  • Deze video kan worden embed

Meer weten over de startende leraar?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.