Deze school zet niet de methode maar het persoonlijke leerdoel centraal
praktijk
po

Deze school zet niet de methode maar het persoonlijke leerdoel centraal

Op basisschool Talent.nu in Meppel heeft elke leerling een individueel leerprogramma. Het thematische onderwijs zonder lesmethode motiveert leerlingen en ook leraren hebben er plezier in om zelf hun onderwijs te ontwikkelen, vertellen leraren Sanne Hulst en Sander Gordijn. Bekijk hoe hun lessen eruit zien.

  • Deze video kan worden embed

Op Talent.nl in Meppel werken leraren sinds 2015 vanuit persoonlijke leerdoelen voor elk kind. De rol van de leraar is coachend, ze begeleiden leerlingen om hun leerdoelen te bereiken. De school werkt met thema’s waarin de kernvakken aan bod komen. Dat vraagt van leraren veel kennis van de leerlijnen en kerndoelen van elk vak. Omdat zij geen lesmethode gebruiken, moeten zij zelf lesmateriaal ontwikkelen. Leraar Sanne Hulst vindt dit leuk en motiverend. 

Gepersonaliseerd leren in de praktijk

In de video is te zien hoe de school deze visie uitwerkt in de praktijk. In grote lijnen loopt dat zo:

  • Elke week praat de leerling met de leraar over zijn ontwikkeling en doelen.
  • De leraar luistert en kijkt goed en stelt een persoonlijk leeraanbod vast.
  • De leerlingen plannen en kiezen leeractiviteiten die ze dichter bij hun doel brengt.
  • Vorderingen en resultaten houden leerlingen bij in een digitaal portfolio met bewijsstukken.
  • In een Talentcirkel kunnen kinderen zien waar ze staan in hun ontwikkeling.

Werken aan persoonlijke leerdoelen

Het onderwijsaanbod gaat uit van leerlijnen in plaats van methodes. In blokken van een half jaar werken de leraren en leerlingen naar de kerndoelen toe. Per week krijgt ieder kind een programma met de gepersonaliseerde doelen die in dat half jaar centraal staan. Dit is per vak afhankelijk van het niveau van het kind.

De doelen van elk kind staan in een digitaal plan- en volgsysteem. Hieraan zijn leeractiviteiten gekoppeld die leerlingen moeten doen om het doel te behalen. Leerlingen plannen deze activiteiten zelf in een weekprogramma in. Tijdens een leergesprek bespreekt de leraar wekelijks de voortgang met de leerling. De feedback zorgt voor een hoge betrokkenheid. 

Zicht houden op de ontwikkeling

De leraren brengen het leerproces in kaart met een digitaal portfolio en de Talentcirkel. In het digitaal portfolio leveren leerlingen bewijsstukken aan voor een behaald doel. Ouders hebben inzage in het portfolio zodat zij zien hoe hun kind zich ontwikkelt. Met de Talentcirkel reflecteren de leerlingen op hun eigen leerproces en schalen zij zichzelf in ten opzichte van de doelen. Hebben ze een doel bereikt, hoe ver zijn ze? Door het invullen van een cirkeldiagram krijgen ze daar meer zicht op en zien ze of ze vorderingen hebben gemaakt.  

Talentontwikkeling

Daarnaast kiezen kinderen in het talentuur een talent dat ze verder willen ontwikkelen, bijvoorbeeld schaken, programmeren of dansen. Met activiteiten binnen en buiten de school kunnen ze daaraan werken. Verder werken leerlingen samen aan thema’s die aansluiten bij hun interesses en belevingswereld, zodat ze meer ontdekken en leren.

Slim gebruikmaken van ict

Door slim gebruik te maken van technologie is het mogelijk om op een gepersonaliseerde manier te werken. Leerlingen werken aan de vakken taal en rekenen met adaptieve software op tablets. Deze programma’s genereren opdrachten op het niveau van de leerling waardoor ieder kind succeservaringen kan opdoen. Leerlingen mogen ook zelf eigen keuzes maken in het programma. Dit draagt bij aan het plezier dat zij aan leren beleven. 

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.