praktijk
po

Mederegisseur van je eigen leerproces

  • Embedcode

Op Talent.nl gaat men uit van de unieke manier van leren met hoofd, hart en handen, waarin kinderen ook veel leren door te doen. Door het werken met IPads kunnen kinderen op hun eigen niveau werken aan de vakken taal en rekenen. Kinderen leren naast taal en rekenen ook 21e eeuw vaardigheden zoals het oplossen van problemen, kritisch denken en samenwerken. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de creatieve en sociale ontwikkeling.

Elke leerling heeft een persoonlijk leerprogramma en is mederegisseur van het eigen leerproces. De leerkracht is coach en begeleidt het kind om leerdoelen te bereiken. Er worden leergesprekken met kinderen gevoerd, waarin hun talenten, ontwikkeling en doelen centraal staan. Door goed te luisteren naar het kind maar ook door goed te kijken kan er een goed afgestemd leerstofaanbod worden aangeboden. Daarvoor is het belangrijk dat de leraar de kerndoelen goed voor ogen heeft.

Er wordt in blokken van een half jaar naar Cito toe gewerkt. Ieder kind krijgt per week de doelen gepersonaliseerd aangeboden die binnen dat half jaar aan bod komen voor het kind. Dit is per vak afhankelijk van het niveau van het kind. De doelen worden omschreven in de app van Klasseplan, onder de doelen hangen de leeractiviteiten die kinderen moeten doen om het doel te behalen. De leeractiviteiten kunnen de kinderen zelf over de hele week inplannen. Kinderen leren hiermee hun taken in te plannen. Dit kan ook een gespreksonderwerp zijn voor het leergesprek.

Er wordt thematisch gewerkt en in de thema’s integreren wij zoveel mogelijk kernvakken. Er wordt gekeken welke doelen aan bod moeten komen en vormen daarom heen het onderwijs.

Door slim gebruik te maken van technologie is het mogelijk om op deze gepersonaliseerde manier te werken. Kinderen mogen zelf ook keuzes maken en zijn daardoor gemotiveerd. Het draagt ook bij aan het plezier dat kinderen aan leren en ontwikkelen beleven. Zo creëren we samen de beste basis voor optimale resultaten.

Ieder kind heeft talenten die ontdekt en ontwikkeld mogen worden. Dat maakt kinderen uniek en tegelijkertijd ook een onderdeel van een groter geheel, want ze leren ook van en met elkaar. De kinderen werken samen aan thema’s die aansluiten bij hun interesses en belevingswereld, zodat ze meer ontdekken en leren.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leermateriaal


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.