praktijk
po

Scaffolding taal in de reken-wiskundeles

  • Embedcode

Het verhogen van onderwijsopbrengsten staat hoog op de agenda van scholen. Om die bij rekenen te realiseren is het nodig de interactie in de reken-wiskundeles te verbeteren. Deze interactie kan verbeterd worden als er aandacht is voor de rekentaal, de taal die leerlingen in staat stelt te communiceren over rekenen-wiskunde. Samen met leraren is een stappenplan ontwikkeld, dat zij kunnen inzetten om lessen uit de rekenmethode talig te doordenken. Het stappenplan beoogt de leraar in vier stappen te ondersteunen in de voorbereiding op een opgave. De leraar die gebruikmaakt van het stappenplan doordenkt op die manier zowel de rekeninhoud of het rekendoel van de activiteit als ook de taal die leerlingen nodig hebben om over de inhoud van gedachten te kunnen wisselen. In de video worden de stappen toegelicht.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskundeNisa Figueiredo | 12 november 2015

Wat een leuke video! Heel duidelijk!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.