praktijk
po

Rekenen: voorkeursstrategieën

Tot de didactiek van het realistisch rekenonderwijs behoort het kiezen van eigen oplossingsstrategieën door leerlingen. In deze video is te zien hoe Carm Barten, leraar groep 5-6 bij OBS De Uilenspiegel in Boekel, aan de slag gaat met voorkeursstrategieën. Hij geeft leerlingen een opdracht en bespreekt daarna met de hele groep op welke manier zij de som hebben uitgerekend. Zo krijgt de leraar inzicht in de verschillende strategieën, maar kunnen ook leerlingen leren van elkaars aanpak.

  • Embedcode
Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.