praktijk
vo

Rekenen met poster en kaart in het vo

Op het St. Bonifatiuscollege in Utrecht wordt een rekenkaart gebruikt ter ondersteuning van de rekenvaardigheid bij alle rekenvakken. De rekenkaart hangt in postervorm in de lokalen. Het gebruik is succesvol. De vakoverstijgende benadering zorgt ervoor dat de leerlingen opdrachten beter maken waardoor de resultaten verbeteren.

  • Embedcode

De rekenposter hangt in de lokalen van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, techniek en biologie. De poster is een goede geheugensteun voor de leerlingen. De eenduidige aanpak over de verschillende vakken heen, en de gebruikersvriendelijkheid van de poster hebben een positief effect op de leerlingen.

Rekenkaart

Naast de poster is een rekenkaart ontwikkeld. Deze wordt gebruikt in de klassen tot 5 havo. Hierdoor begrijpen de leerlingen de opdrachten beter en verbeteren de resultaten.

Een gezamenlijke aanpak werkt

De gezamenlijke rekenaanpak versterkt de samenhang tussen het rekenen bij de verschillende vakken en vergroot de kansen op een goed resultaat bij de leerlingen. In geval van invalkrachten zorgt de methode voor consistentie.

De rekenkaarten en posters worden ook tijdens de toets gebruikt.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.