Leraar24 logo
Procesgericht cultuuronderwijs in groep 1-2 vergroot beeldend vermogen
praktijk
po

Procesgericht cultuuronderwijs in groep 1-2 vergroot beeldend vermogen

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Les in taal, beeld, muziek en beweging zijn nodig voor een brede vorming. Door cultuureducatie ontwikkelen leerlingen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid en ontwikkelen zij een creatieve en onderzoekende houding. Met procesgericht cultuuronderwijs vergroot je de beeldende vermogens van leerlingen. Lees meer over deze aanpak.

  • Embedcode

Wanneer je een groep 1 of 2 van de basisschool binnenloopt, zie je vaak 25 spinnen in een groot web of 25 vrijwel identieke sneeuwmannen op een rij. Hierbij verschilt alleen de kleur van de sjaal of de grootte van de kop. Dit zijn de zogeheten werkjes. Leerlingen maken deze werkjes door stap voor stap na te doen wat de leraar al van te voren heeft gemaakt.

Bij deze productgerichte didactiek bestaat het gevaar dat leerlingen te weinig ruimte krijgen om te onderzoeken en om eigen keuzes te maken. Ze mogen hierbij slechts pseudo-keuzes maken, zoals de kleur van de sjaal van de sneeuwpop. Hiermee ontneem je leerlingen het beeldend proces van zelf creëren en eigen creativiteit ontwikkelen. Een van de kerndoelen voor cultuuronderwijs in het basisonderwijs luidt juist: ‘De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.’

Procesgerichte didactiek

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) heeft een Denkkader Procesgerichte didactiek bij cultuuronderwijs geschreven. Daarin staat deze definitie van procesgericht werken: “De wereld wordt intensief waargenomen, verbeeld, onderzocht, en beleefd. Gevoelens, ervaringen en ontdekkingen die daarbij worden opgedaan worden op eigen wijze omgezet in een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting.”

Het belangrijkste kenmerk van de procesgerichte didactiek is dat er binnen het proces afwisselend divergent en convergent gewerkt wordt. Waarbij divergent betekent verschillende mogelijkheden creëren en convergent betekent reflecteren op de mogelijkheden en kiezen uit alle mogelijke oplossingen.

Procesgerichte didactiek goed toepassen

Leraren vinden vaak dat een procesgerichte didactiek veel tijd vraagt. Ze vinden namelijk dat leerlingen bij procesgericht werken te veel vragen stellen en ze de opdracht daardoor niet af krijgen. Met deze tips kun je procesgerichte didactiek bij cultuuronderwijs goed toepassen:

  • Het is belangrijk om opdrachten, doelen en eisen goed te omschrijven. Hierdoor leg je de basis voor onderzoek en reflectie en geef je verdieping aan de integratie in andere leerlijnen. Deze aanpak geeft leraren handvatten om het proces te starten en te begeleiden.
  • Een lestijd van 45 minuten is erg kort om procesgericht te werken. Kijk daarom goed naar het rooster als je procesgericht werken wilt invoeren. Want liever 10 procesgerichte activiteiten per jaar die meerdere weken in beslag nemen dan 40 korte activiteiten zonder proces.
  • Zelf lessen ontwikkelen is veel werk. Je kunt daarom een procesgerichte methode of al ontwikkelde procesgerichte leerlijnen voor CMK als bron gebruiken, vooral bij een beginnend team.
  • Pak de invoering van procesgericht werken gelijk goed aan. Want alleen een introductietraining en het aanschaffen van een goede bron is onvoldoende.
  • Doe het ‘onderzoek’ en het (tussentijds) reflecteren in een les niet even snel tussendoor. Neem bijvoorbeeld de tijd om de betekenis van de opdracht echt te onderzoeken en doe dit op verschillende manieren.
  • Neem in het begin de dubbele tijd bij het uitproberen van procesgerichte lessen uit een bron.
  • Denk ook horizontaal. Een opdracht om een gruwelijk monster te maken kun je verbinden aan co-operatief leren, sociaal-emotionele ontwikkeling (bang zijn), natuuronderwijs, taal (gedicht of opstel maken over het monster), maar ook aan drama, monsters in strips en films enzovoort.

Meer weten?

Lees ook het overzichtsartikel over cultuuronderwijs van LKCA.

Bekijk ook een voorbeelden van procesgericht lesmateriaal: Lesvoorbeelden SLO kunstzinnig onderwijs.

Dit artikel is geschreven door Karin Kotte, trainer en adviseur cultuureducatie. 

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Kunst & cultuur


yvonne | 30 maart 2018

Ik zou graag meer inspiratie hiervoor willen. Bestaat er een workshop, ideeenboek o.i.d. waarin meer van dit soort "projecten" staan?


Lotte van Campen | 10 januari 2012

Omdat ik beeldend vormen geef vind ik alle filmpjes die gaan over zelf oplossingen bedenken, creativiteit vergroten e.d. altijd interessant. Ik geef aan alle klassen van diverse basisscholen les in Gelderland en dus wil ik even laten weten dat dit ook met 30 kinderen kan. Geef het een kans als je het niet gewend bent, het is de moeite waard om te zien hoe gedreven kinderen zijn.


José | 8 december 2011

Een weinig realisitsche weergave van de werkelijkheid. Beeldende vorming geven aan 4 leerlingen in een apart lokaal of in een groep van 30 lln die allemaal begeleiding nodig hebben. Ik snap de bedoeling en zou het graag zo vormgeven maar helaas is de praktijk anders.


Moniek | 7 september 2011

Wat een mooi initiatief! Je ziet dat de kinderen uitgedaagd worden en echt betrokken zijn. Zo ziet goed beeldend onderwijs eruit.


Alexandra | 31 augustus 2011

Eindelijk eens een filmpje dat kort maar bondig weergeeft waarom 24 dezelfde werkjes geen goed kleuteronderwijs is. Goed initiatief! Hopelijk komt dit ook meer aanbod in de opleiding en dan vooral met praktische voorbeelden zoals dit filmpje.


Mieke Rozing | 25 augustus 2011

Goed filmpje! Hoop dat het wat los maakt in onderwijsland...dat men beter in gaat zien dat het gaat om de ontwikkeling van de creativiteit van het kind. Probleemoplossend werken en out of the box denken...maar ja... heb dan ook les gehad van Jos v Onna!


Joost Henskens | 22 augustus 2011

Mooi om te zien hoe kinderen ontdekken, onderzoeken en net zolang door blijven gaan totdat het lukt. Kleuteronderwijs zoals het hoort!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen