Kleuteronderwijs op de vrije school

lerarenredactie | bijgewerkt op 26 januari 2011

We kijken een dagje mee in een kleuterklas op de Vrije school in Amersfoort. Een vrije school heeft als hoofddoel om kinderen op te voeden tot fantasierijke, vrijdenkende en zorgzame volwassenen.

Visie op kleuters
De vrije school ziet de kleuterjaren los van de echte schooltijd. Door het ‘vrije spel’ leert het kind zich te verbinden met de wereld. Ook leren ze met elkaar samen te werken. De ervaringen die de kleuters zo opdoen zijn een basis voor het latere leren, maar ook voor het latere leven.

Ritme

  • Het ritme van de dag vormt een rode draad door de kleutertijd. De kinderen doen aan kringspelen, vrij spel, maken muziek, eten, spelen buiten, zijn creatief bezig en luisteren naar verhalen.
  • Het ritme van de week wordt bepaald door de karakteristieke bezigheden op de verschillende dagen: op maandag schilderen, op dinsdag plakken, op woensdag tekenen, enzovoorts.
  • De seizoenen en erbij horende feesten bepalen het jaarritme. De kleuterjuf is voor de kinderen een vanzelfsprekend voorbeeld. Zij neemt de kleuters mee in de stroom van de gebeurtenissen binnen de warme omhulling die we de kleuters willen bieden.

In deze video zien we hoe kleuterjuf Hetty dit in praktijk brengt. Ook horen we van directeur Harry Deutekom wat je in huis moet hebben om les te kunnen geven op een vrije school.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.