praktijk
vo

SWPBS in het voortgezet onderwijs

  • Embedcode

School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS)

is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

School, ouders en jeugdzorg werken actief samen in dit proces.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat SWPBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Deze bijdrage laat zien hoe SWPBS geïmplementeerd is binnen een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt uitgelegd welke rol een SWPBS-team speelt binnen de school bij het vormgeven en uitvoeren van interventies die horen bij SWPBS.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.