praktijk
vo

Superkartteam Velsen: twee scholen, één team

Het leren functioneren in een team wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Het Superkartteam Velsen is een voorbeeld van een leeromgeving waarin leerlingen dit soort complexe vaardigheden kunnen leren. Daarnaast biedt het project de gelegenheid tot ontwikkeling van 21st century skills, zoals planmatig werken, samenwerken, creativiteit en probleemoplossend denken.

  • Embedcode

Superkartteam Velsen is een unieke samenwerking tussen het Technisch College Velsen in IJmuiden en het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. Leerlingen en docenten van deze twee scholen, vmbo en gymnasium, werken samen in één team aan een complexe taak. Hierbij draagt ieder teamlid veel eigen verantwoordelijkheid. Het Superkartteam is daarnaast een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een uitdagende leeromgeving kan bieden, en die leerlingen enthousiast maakt voor bèta, techniek en ondernemerschap.

Het team probeert de kart (die ze kregen van Techno Challenge) zo aan te passen dat hij zo snel en duurzaam mogelijk wordt. Daarnaast zorgen de leerlingen ook voor alle andere dingen die bij het runnen van een raceteam komen kijken, van PR tot het werven van sponsors. Een aantal keren per jaar gaan ze op pad om tegen andere teams te racen in de First Elektro League.

De First Elektro League is een project van Techno Challenge, een samenwerking tussen bedrijven, scholen en overheden. De partners willen een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en bètatechnici op de arbeidsmarkt, en het verkleinen van de kloof tussen theorie op school en praktijk.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.