Samen in de klas: kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

lerarenredactie | 22 februari 2017

Op de Harmpje Visserschool op Urk gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis samen met andere kinderen naar een reguliere school. Door het onderwijs op deze manier in te richten, maken leerlingen van de Kentalis Enkschool sneller een succesvolle overstap naar het regulier onderwijs. Deze video geeft antwoord op vragen als: Hoe realiseren we voor deze kinderen goed onderwijs, dichtbij huis? Wat betekent dat voor de reguliere leerkracht? Voelen de leerlingen zich wel veilig? En: brengt Kentalis de expertise die hiervoor nodig is?

Wil je meer weten over TOS, en hoe je daar als leerkracht het beste mee om kunt gaan, kijk dan ook vooral op de website TOS in beeld.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.