praktijk
po
so

Samen in de klas: kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Op de Harmpje Visserschool op Urk gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis samen met andere kinderen naar een reguliere school. Door het onderwijs op deze manier in te richten, maken leerlingen van de Kentalis Enkschool sneller een succesvolle overstap naar het regulier onderwijs. Deze video geeft antwoord op vragen als: Hoe realiseren we voor deze kinderen goed onderwijs, dichtbij huis? Wat betekent dat voor de reguliere leerkracht? Voelen de leerlingen zich wel veilig? En: brengt Kentalis de expertise die hiervoor nodig is?

  • Embedcode

Wil je meer weten over TOS, en hoe je daar als leerkracht het beste mee om kunt gaan, kijk dan ook vooral op de website TOS in beeld.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

LeerproblemenPiet Sleurink | 2 maart 2017

Prachtige methode. Ons 1e dochter had destijds ook taalachterstand door een schisis.

Door haar naar de peuterspeelzaal te brengen zagen we al snel verbetering. De kinderen om haar heen verstonden haar niet en verbeterden haar. Al snel sprak ze veel beter.

Ga zo door en laat veel scholen jullie voorbeeld volgen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.