Samenwerking cluster 2 en reguliere vo-school positief voor leerling en leraar
praktijk
vo so

Samenwerking cluster 2 en reguliere vo-school positief voor leerling en leraar

In het kader van passend onderwijs werkt Kentalis intensief samen met Het Hooghuis. Doel is kwalitatief onderwijs voor de leerlingen door intensieve samenwerking van regulier- en speciaal onderwijs. Deze intensieve samenwerking is erop gericht de leerlingen makkelijker hun plaats in de maatschappij te laten vinden.

  • Deze video kan worden embed

Kentalis is een cluster 2-school speciaal voor leerlingen met gehoorproblemen of een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het Hooghuis is een reguliere vo-school. Beide zijn gehuisvest in één gebouw. Leerlingen kunnen daardoor zowel regulier als speciaal onderwijs volgen. Leraren die reguliere lessen geven krijgen ondersteuning van een co-teacher van Kentalis die soms groepjes leerlingen in een apart lokaal extra uitleg geeft. Daarnaast worden leraren van het Hooghuis gecoacht door medewerkers van Kentalis.

Voordelen van samenwerking so en vo

Leraren en leerlingen in Oss zijn enthousiast over deze manier van werken. In het begin was het spannend – zeker voor de leerlingen van Kentalis – maar iedereen was erg gemotiveerd. Voor Kentalisleerlingen is het belangrijk dat ze er nu echt bij horen. Ze blijken gemakkelijker sociale contacten te leggen met leerlingen in het reguliere onderwijs en hebben meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De leraren in het regulier onderwijs leren dankzij de coaching meer over onderwijs aan leerlingen met TOS. Kentalisleraren werken bijvoorbeeld veel meer met beeldmateriaal bij taal en dat kan ook  handig zijn voor leerlingen in het regulier onderwijs.

Verder lezen

Zoek je ook naar een manier om passend onderwijs succesvol toe te passen op school? Lees dan een van onderstaande artikelen.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.