Leraar24 logo
Lesgeven kan ook in de buitenlucht
praktijk
po
vo
so

Lesgeven kan ook in de buitenlucht

Buitenlessen blijken positief te zijn voor leerlingen. Met sport en spel, meer beweging en een beter lichaamsbesef zouden leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Als het weer het toelaat kun je het hele jaar door een les in de buitenlucht geven. Bijkomend voordeel is dat je zodoende iets makkelijker afstand kunt houden van je leerlingen en dat is handig in coronatijd. Niet alleen gym maar ook andere vakken kun je in de buitenlucht geven. In dit artikel vind je verschillende ideeën voor een buitenles.

De meeste leerlingen vinden buitenlessen leuk omdat ze dan meer kunnen bewegen. Daarnaast vinden ze de afwisseling en frisse lucht fijn. Ook steeds meer leraren zijn enthousiast en zien de meerwaarde van buitenlessen in. 

Buitenlessen voor verschillende vakken

Bijna elk vak is geschikt voor een buitenles. Leraar24 verzamelde enkele lesideeën uit de databank van de Nationale Buitenlesdag waarmee je meteen aan de slag kunt.

Taal en lezen

Spreekwoorden en gezegden

Spreekwoorden worden nog veel gebruikt. Verdeel de klas in groepjes en geef ze een lijst met enkele spreekwoorden en gezegden. De leerlingen bespreken de betekenis van de spreekwoorden goed door en noteren de betekenis op een antwoordvel. Vervolgens  beelden ze de spreekwoorden uit in een originele vlog. Download de uitgewerkte les

Racelezen

Je verspreidt verschillende kaarten met woordrijen over het schoolplein. Door te dobbelen weten leerlingen welke woordrij ze moeten lezen. Ze rennen naar de juiste woordkaart en lezen deze woorden snel hardop voor. Deze werkvorm kan je ook gebruiken voor andere taalvakken, zoals Frans, Engels of Duits. Download de uitgewerkte les

Tegenstellingen zoeken

Kinderen gaan buiten met behulp van opdrachtkaarten op zoek naar zoveel mogelijk tegenstellingen. Bijvoorbeeld ‘Die boom is breed, maar deze is…’ of ‘Dit is het einde van de straat maar daar is…’. Ze schrijven de tegenstellingen op of maken er een foto van. Deze les kan je ook gebruiken voor taalvakken, zoals Frans, Engels of Duits. Download de uitgewerkte les

Ren je rot

Verdeel de leerlingen in tweetallen. Op het schoolplein staan bakken met verschillende spellingscategorieën. Een van de twee leerlingen rent naar een spellingscategorie, verzint een woord en rent terug naar de andere leerling. Het tweetal controleert het woord, waarna het spel opnieuw begint en de andere leerling aan de beurt is om te rennen. Ren je rot is een goed basisspel om meerdere varianten voor verschillende vakken op te zetten. Download de uitgewerkte les.

Rekenen en wiskunde

Oefenen met keersommen

De leerlingen oefenen keersommen met verschillende beweegspellen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende varianten:

  1. Spring of hinkel op getallen en zeg de keersom. 
  2. Slalom om pionnen, tik een cijfer aan en zeg de keersom.
  3. Spring schuin naar voren over een lijn die van links naar rechts loopt. Zeg bij elk getal de keersom.
  4. Gooi met een bal op getallen die zijn getekend op de muur. Zeg de som en gooi de bal op het juiste getal.

Lees meer over deze vier beweegspellen die je ook in circuitvorm kunt doen.

Rekenen met dobbelstenen

Verdeel de klas in tweetallen. Elk tweetal krijgt twee dobbelstenen. Ze gooien de dobbelstenen, tellen de stippen bij elkaar op en strepen op een antwoordvel het getal af wat ze hebben gegooid. Je kunt er natuurlijk ook keersommen van maken. Download de uitgewerkte les

Omtrek en oppervlakten

Kinderen bepalen de omtrek en de oppervlakte van objecten in de omgeving van hun huis of de school. Kies enkele rechthoekige objecten uit waarvan de leerlingen de omtrek en de oppervlakte kunnen berekenen. Denk bijvoorbeeld aan de ondergrond van het klimrek, de zandbak, een vakje van het hinkelpad of een parkeerplek voor de school. Download de uitgewerkte les

Breuken oefenen

Kinderen leren breuken optellen en vergelijken met een hinkelbaan door van breuk naar breuk te hinkelen. De leerlingen schrijven alle breuken onder elkaar op van 1/16 tot en met 16/16. Daarna komen alle breuken van 1/8 tot en met 8/8 er naast te staan, maar wel op de goede plek (1/8 is evenveel als 2/16). Laat de leerlingen vervolgens breuken optellen door te hinkelen. Pak twee stenen, gooi de eerste steen op een breuk op de hinkelbaan en schrijf de breuk op. Gooi nu de tweede steen op de hinkelbaan en schrijf ook dit getal op. Zet er een plus tussen en reken de som uit. Download de uitgewerkte les.

Overige vakken

Proefjes doen

Leerlingen doen een proefje waarmee ze slootwater helderder kunnen maken. Eén manier daarvoor is om water te verdampen. De leerlingen verdampen het slootwater in de zon en zien dan iets bijzonders gebeuren. Download de uitgewerkte les. Meer proefjes vind je op proefjes.nl.

Memorie met Engelse woorden

Verdeel de klas in tweetallen en geef elk tweetal een lijst met Engelse woorden. Op het schoolplein liggen woordkaarten met de Nederlandse vertaling. De tweetallen gaan op zoek naar deze woorden. Hebben ze de vertaling gevonden, dan hebben ze memorie. Download de uitgewerkte les

Teken-renspel

Maak tweetallen of kleine groepjes. Een van de leerlingen speurt in de omgeving naar een (natuur)voorwerp om te tekenen. Denk aan takjes, kastanjes, eikels, boom, struiken en bladeren. Vervolgens krijgt het groepje 1 minuut de tijd om te raden wat het is. Download de uitgewerkte les

Tekeningen maken

Leerlingen kunnen met stoepkrijt, takjes of alleen water en een kwast de mooiste kunstwerken op het schoolplein maken. Download de uitgewerkte les

Ga voor meer inspiratie voor een buitenles naar de website van de Nationale Buitenlesdag. Vanaf 1 september vind je hier ook buitenlessen voor het voortgezet onderwijs. Lees de tips voor een coronaproof buitenles.

Buitenlessen voor bewegingsonderwijs

Gymlessen worden vanwege corona tot het einde van het schooljaar buiten gegeven. In het vo en PrO moeten zowel leraren als leerlingen 1,5 meter afstand houden van elkaar, in het po en so is het alleen noodzakelijk dat de leraar 1,5 meter afstand houdt. In afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad hebben de KVLO en het LO-platform een protocol voor bewegingsonderwijs ontwikkeld voor het so, po, vo en PrO. Ook ontwikkelden zij een schematisch overzicht van leerlijnen die buiten gegeven kunnen worden. Het protocol en de leerlijnen vind je op de website van het KVLO.

Buitenlessen op de Nationale Buitenlesdag

Jantje Beton en IVN Nederland onderstrepen het belang van buiten spelen en leren in de buitenlucht. Daarom organiseren zij jaarlijks de Nationale Buitenlesdag. Doe ook mee en meld je aan als school of leraar. Je ontvangt dan gratis de Buitenlesbundel vol met lesideeën en uitgewerkte lessen, zoals bijvoorbeeld een topo-les over de provincies. Ook hebben zij vanwege de sluiting van de scholen speciale thuislessen ontwikkeld. Op de website van de Nationale Buitenlesdag vind je meer informatie en het aanmeldingsformulier.

Meer weten over buitenlessen?

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leeromgeving

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Stel je vraag aan Leraar24

Leraar24 helpt je graag. Laat ons weten als je een vraag hebt over onderwijs in de praktijk en onderzoek.

Leraar24 is een samenwerking tussen